ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Първа национална среща на учителите от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

През м. юни 2009, на заседание на Управителния съвет на Асоциацията, Трето Основно Училище "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен е официално прието и признато за член на Асоциацията на Cambridge училищата в България с необходимите документи и материали за легитимация.
През септември над двата входа на сградата са поставени символите на Асоциацията. Монтажът е осъществен със средствата на Методичното обединение по английски език (АЕ).  
През 2009/2010 учебна година в нашето училище по програмата на Cambridge University Press се обучават ученици от I, II, V, VI класове, с тенденция броят на паралелките да се увеличава с всяка следваща година.                                                                 
На 29.01.2010 г. в София се проведе Първата национална среща на учителите от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. В срещата участват и трима преподаватели от нашето училище: Ивелина Буранова, Женя Незами и Емилия Йорданова. Пътуването им се финансира от Методичното обединение по АЕ в училището. Освен полезна информация за Асоциацията и ползите, които членството осигурява на членуващите училища, учители и ученици, участниците получиха и методическа подкрепа по редица важни въпроси относно външното оценяване, матурите и сертификатните изпити под формата на семинари на тема "Оценяване и сертифициране на езиковите компетентности" и "Външно оценяване и матура". Предоставени ни бяха материали за предстоящото състезание по АЕ.

От издателство ПОНС, изключителен представител на Cambridge University Press, училището получи като бонус учебна и художествена литература на стойност 300 лева. Книгите са заведени в училищната библиотека и се ползват от учители и ученици.
     През февруари и март предстои националното състезание по английски език между учениците от училищата-членове. До 20-ти февруари ще се проведе вътрешноучилищният кръг, а на 13-ти март 2010 г. в София при домакинството на ПГИЧЕ "Св. Методий" ще се проведе националният кръг.

Емилия Йорданова

1      2     3      4        5

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню