ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Разписания и графици

Училището

Разписание на часовете за 1 и 2 клас:

Разписание на часовете за 3-7 клас:

Час

I смяна

II смяна

1-ви час

8:00 - 8:35 ч.

2-ри час

8:50 - 9:25 ч.

3-ти час

9:45 - 10:20 ч.

4-ти час

10:35 - 11:10 ч.

5-ти час

11:25 - 12:00 ч.

6-ти час

12:15 - 12:50 ч.

Час

3-4 клас

5-7 клас

1-ви час

8:00 - 8:40 ч.

8:00 - 8:45 ч.

2-ри час

8:50 - 9:30 ч.

8:55 - 9:40 ч.

3-ти час

9:40 - 10:20 ч.

9:50 - 10:35 ч.

4-ти час

10:40 - 11:20 ч.

10:55 - 11:40 ч.

5-ти час

11:30 - 12:10 ч.

11:50 - 12:35 ч

6-ти час

12:20 - 13:00 ч.

12:45 - 13:30 ч

7-ми час

13:40 - 14:25 ч

График на учебното време за 2020-2021 г.

Първи учебен срок

15.09.2020 г. - 02.02.2021 г.

Втори учебен срок


04.02.2021 г. - 23.06.2021 г. за I - III клас; 30.06.2021 г. за IV - VII клас


Ваканции:

Есенна - 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.
Коледна – 22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.
Междусрочна03.02.2021 г.
Пролетна – 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл
.

Неучебни дни:

26.10.2020 г. - Празник на град Сливен

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ


НВО в 4. клас

27.05.2021 г.- НВО в 4. клас по БЕЛ
28.05.2021 г.- НВО в 4. клас по Математика


НВО в 7. клас

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на 7. клас
18
.06.2021 г. – НВО по математика в края на 7. клас

Назад към съдържанието | Назад към главното меню