ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прогимназиален етап

Учители

Огнян Тодоров
Магистър по български език и литература, II ПКС

Тонка Цуцова
Магистър по български език и литература, немски език, II ПКС

Maртина Вълева
Бакалавър българска филология
E-mail: martina.vylevaa@abv.bg


Емилия Йорданова
Магистър по английски език, руски език

E-mail: emijo@abv.bg

Ивелина Буранова
Магистър по английски език

E-mail: laura_burans@yahoo.com

Деяна Бакалска
Магистър по английски език

E-mail:

Златка Петкова
Магистър по математика,
II ПКС

E-mail: zlpetkova1@abv.bg

Красимира Гинчева
Магистър по математика,
II ПКС

Цветан Цветанов
Магистър по математика
E-mail: ataman.kunev@gmail.com


Дияна Дамянова

Магистър по география

Силвия Китанова
Бакалавър по "Педагогика на обучението по български език и история", II ПКС
Е-
mail: silviq_kitanova@abv.bg

Василена Желязкова
Магистър по биология

E-mail: vasilena1963@abv.bg

Дарина Узова
Магистър по химия,
II ПКС

E-mail: dari_uz@mail.bg

Маргарита Тодорова
Магистър изобр. изкуство
E-mail: magika@mail.bg


Тодор Стоянов
Бакалавър по музика

Гончо Стоянов
Магистър по
физическо възпитание и спорт

E-mail: art_sl@abv.bg

Aделин Найденов
Магистър по
информационни технологии

Анастасия Янакиева
Магистър по
физическо възпитание и спорт

II
ПКС

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню