ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището


Прием 2021-2022

На основание чл. 258 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Глава четвърта, Радел II от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен, е утвърден следният план-прием за учебната 2021/2022 година:


  • Първи клас - 3 паралелки, с по 22 ученици в паралелка;

  • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка.


Заповед,
утвърждаваща план-приема през учебната 2021/2022 година

Заповед-изменение/27.05.2021г.ВАЖНО ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС
2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА


1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
2. Официални документи на хартиен носител, доказващи посочените в заявлението критерии.


РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 29.06.2021 г. от 18:00 ч.Линк за вход в електронната платформа за прием в първи клас:

ГРАФИК
на дейностите по приемането на ученици в първи клас за учебната 20
21/2022 г.,
утвърден със заповед РД15-931/27.05.2021


Първо класиране

Дата

Дейности по приема

1

1 юни 2021 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирния сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

2

4 юни 2021 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

3

7 юни 2021 г.

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

8 юни 2021 г.

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

5

10 юни 2021 г.
Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

Второ класиране

Дата

Дейности по приема

1

11 юни 2021 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирния сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

2

14 юни 2021 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

3

16 юни 2021 г.

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

17 юни 2021 г.

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

5

21 юни 2021 г.
Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

Трето класиране

Дата

Дейности по приема

1

22 юни 2021 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирния сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

2

25 юни 2021 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

3

28 юни 2021 г.

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

29 юни 2021 г.

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

5

30 юни 2021 г.
Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

Забележка: В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Наредбаза приемане на ученици в първи клас  на  общинските  училища  на  територията  на  община  Сливен(приета  с  Решение  No 529/26.01.2017  г.наОбщински  съвет-Сливен),  ц ентрализираният  електронен  прием  се осъществява в рамките на три класирания по настоящия график на дейностите. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.


Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

Прием на петокласници

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

Прием на ученици в  5. клас за учебната 2021/2022 година


1. График

  • Подаване на заявление по образец и копие на удостоверение за завършен 4. клас  - 05.07 - 06.07.2021 г.

  • Първо класиране 07.07.2021 г.

  • Записване 08.07.2021 г. и 09.07.2021 г.

  • Второ класиране 12.07.2021 г.

  • Записване 13.07.2021 г.

  • След 14.07.2021 г. обявяване на свободните места.


2.  Необходими документи за записване:

  • оригинал на удостоверение за завършен 4. клас;

  • удостоверение за преместване;


3. Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват класирания ученик в установените срокове от графика.

4. Директорът утвърждава списъците с приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

Разпределение по паралелки на новоприетите петокласници: на 09.09. от 10:00 часа

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в пети клас - Изтегли

Назад към съдържанието | Назад към главното меню