ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Начален етап

Ученици

Учениците в начален етап се обучават в 12 паралелки от 12 начални учители, шестима възпитатели и един учител по английски език.
Творческа атмосфера цари в просторните, слънчеви и уютни класни стаи. Педагози и ученици работят с желание и ентусиазъм, с мисъл за настоящето и бъдещето на всяка личност и на родното училище. Съчетават се нови и традиционни методи, с превес на използването на нови образователни технологии, подготвящи учениците за успешна реализация.
Нашите възпитаници са изключително активни в учебната и извънкласна дейност и традиционно заемат призови места в градски, областни и национални състезания и конкурси.
Дните на учениците и учителите в начален курс са изпълнени с усмивки, взаимно доверие, ползотворно сътрудничество и удовлетворение от постигнатите резултати.

Постижения на учениците от начален етап

2020/2021 учебна година

Иван Добромиров Иванов - златен медал в национално математическо състезание "ЕЛА! РЕШИ! ПОБЕДИ! - Есен", 2 златни медала в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", 2 златни медала в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", 2 златни медала в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в национално новогодишно математическо състезание на EazyMath, бронзов медал в национално пролетно състезание на ЕazyMath, I място в националното класиране на МТ "Иван Салабашев", I място в областен кръг на национално математическо състезание "Европейско Кенгуру"
Никол Иво Димитрова - златен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", второ място в областен кръг на национално математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Константин Русев Радев - златен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници",  сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", второ място в областен кръг на национално математическо състезание "Европейско Кенгуру", класиран за национален кръг на състезанието „Ключът на музиката"
Велизар Светозаров Събев
- сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", първо място в областен кръг на национално математическо състезание "Европейско Кенгуру"
Емма Чернинкова - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", трето място в областен кръг на национално математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Дамян Мирославов Митев - златен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Дарин Александър Хърков
- златен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Михаил Цветелинов Ванев - бронзов медал в национално математическо състезание  "ЕЛА! РЕШИ! ПОБЕДИ! - Есен", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в национално пролетно състезание на ЕazyMath

Зорница Тодорова Костова - сребърен медал в есенен кръг на международен матема тически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Александър Георгиев Иванов
- сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Кристина Красимирова Кондева - бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Мартин Йорданов Проданов
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Хасан Адилов Рашидов
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Росен Славов Славов - първо място в  областен кръг на национално математическо състезание "Европейско Кенгуру"
Теодор Марио Кътев
- сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Симеон Веселинов Монев
- сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

София Николаева Андреева - бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Гариела Георгиева Илиева - бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Огнян Иванов Начев
- бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Атанас Стефанов Петков - бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Сияна Иванова Грозданова - бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Рая Стоянова Стоянова
- бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Христо Илиев Илиев
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Станислава Николаева Кокошкова
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Борислав Петров Марков
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Михаил Светославов Гинчев - трето място в областен кръг на национално математическо състезание "Европейско Кенгуру"

2019/2020 учебна година

Иван Добромиров Иванов - I място в областен етап на Математически турнир "Иван Салабашев",  златен медал в Националното  класиране на Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание, I място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", 2 сребърни медала в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", 2 златни медала в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници" - в първа и втора възрастова група, награда на Община Сливен за 24 май за постигнати високи резултати през учебната 2019/2020 година, сребърен медал от Седмия финал на международния математически турнир "Математика без граници" - Несебър 2020
Константин Ръсев Радев
- I място в Математически турнир "Иван Салабашев", сребърен медал в есенен кръг на математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на математически турнир "Математика без граници", II място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Дарин Александър Михаилов Хърков - II място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Михаил Цветелинов Ванев
- II място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Александър Георгиев Иванов - II място в Коледно математическо състезание, III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Петя Кирилова Кирова
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Зорница Тодорова Костова
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Йоана Иванова Каравелова - II място в математически турнир "Черноризец Храбър"

Сияна Иванова Грозданова - II място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Огнян Иванов Начев - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на математически турнир "Математика без граници"
Симеон Веселинов Монев
- сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на математически турнир "Математика без граници"
Христо Илиев Илиев
- сребърен медал в есенен кръг на математически турнир "Математика без граници"
Мила Димитрова Големецова
- сребърен медал в есенен кръг на математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на математически турнир "Математика без граници"
Атанас Стефанов Петков
- сребърен медал в есенен кръг на математически турнир "Математика без граници"
Мария Даринова Маринова
- сребърен медал в есенен кръг на математически турнир
Борислав Петров Марков - бронзов медал в есенен кръг на математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на математически турнир "Математика без граници"
Мириам Данаилова Господинова
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир
Александър Ивелинов Желев
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници",  бронзов медал в зимен кръг на математически турнир "Математика без граници"
Габриела Георгиева Илиева
- бронзов медал в есенен кръг на математически турнир "Математика без граници"
Кристиан Родолф Кинсиклонон
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"  
Малина Александрова Александрова - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Велизар Светозаров Събев - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мария Ивайлова Георгиева
- III място в областен кръг на олимпиадата по математика

Наградени ученици от четвърти клас, випуск 2019/2020


Мария Ивайлова Георгиева от 4 А клас - за отлични резултати в учебния процес и принос в живота на училището и града
Мириам  Данаилова Господинова от 4 Б клас -
за отлични резултати в учебния процес и принос в живота на училището и града
Мариела Димитрова Славова от 4 В клас -
за отлични резултати в учебния процес и принос в живота на училището и града
Мария Даринова Маринова от 4 А клас -
за отличен успех и постижения в областта на математиката
Александър Ивелинов Жечев от 4 А клас -
за отличен успех и постижения в областта на математиката
Мария Станимирова Стефанова от 4 Б клас -
за отличен успех и постижения в областта на математиката
Мишел Марио Кътева от 4 Б клас -
за отличен успех и постижения в областта на математиката
Сиана Иванова Стоянова от 4 В клас -
за постижения в областта на изобразителното изкуство
Виктория Деянова Велева от 4 В клас -
за постижения в областта на изобразителното изкуство
Галин Гончев Стоянов от 4 В клас -
за постижения в областта на спорта

2018/2019 учебна година

Раян Деянов Камаринчев -  златни медали в есенен, зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в ТИМО - 2019; II място в XXVII Математически турнир "Черноризец Храбър", I място в Коледно математическо състезание, I място в областен кръг на олимпиадата по математика, I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру", I място във Великденско математическо състезание, класиран за национален кръг на състезанието "Ключът на музиката"
Георги Николаев
Райчев - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на "Математика без граници, I място в Коледно математическо състезание, II място в областен кръг на олимпиадата по математика, II място във Великденско математическо състезание, класиран за национален кръг на състезанието "Ключът на музиката"
Ko
нстантин Радев - златeн медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", II място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру", II място във Великденско математическо състезание
Любомир Светлозаров Савов
- III място в Коледно математическо състезание, II място в областен кръг на състезание "Ключът на музиката", III място в национален кръг на състезанието "Ключът на музиката"
Стефан Виденов Видев
- I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в XXVII Математически турнир "Черноризец Храбър", сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Давид Ивайлов Стоянов - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", класиран за национален кръг на "Математика без граници"

Симеон Монев - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Мириам Господинова - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Мария Маринова - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Гергана Рандева - бронзови медали в есенен и зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Дан Светлинов Канев
- I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Савина Енчева Славова - II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Мишел Марио Кътева - II място в XXVII Математически турнир "Черноризец Храбър"

Борислав Марков - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Ангел Пламенов Иванов
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Мария Стефанова - бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Тея Светозарова Сярова
- III място в Коледно математическо състезание
Теодор Димитров Плачков - III място в Коледно математическо състезание
Габриела  Георгиева Илиева - III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Йоана Иванова Каравелова - III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Кристиян Иванов Мъндев - III място във Великденско математическо състезание

2017/2018 учебна година

Раян Деянов Камаринчев - I място в Mатематическо състезание "Мисля, следователно съществувам!", златни медали в есенен, зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", I място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание, I място в областен кръг на "Европейско кенгуру", II място във Великденско математическо състезание, I място в национален кръг на математически турнир "Математика без граници", II място в национален кръг на "Европейско кенгуру"
Георги Николаев Къчев - сребърни медали в есенен, зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", III място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание
Ангел Пламенов Иванов
- сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници",
Давид Ивайлов Стоянов - бронзови медали в зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в областен математически турнир "Проф. д-р Димитър Табаков"Георги Николаев Райчев - I място във Великденско математическо състезание, II място в Коледно математическо състезание, II място в областен кръг на "Европейско кенгуру"
Константин Русев Радев - I място в областен кръг на "Европейско кенгуру", II място във Великденско математическо състезание
Александра Людмилова Петкова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"

Аделина Атанасова Славова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"

Мария Пламенова Вълчева - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Светозара Щерева Щерева - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Станислава Николаева Кокошкова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Теодор Димитров Плачков - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Атанас Стефанов Петков - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Виктория Тихомирова Боева - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Галина Диянова Георгиева - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Дара Тодорова Тюфекчиева - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мария Петрова Качарова - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Моника Василева Момчева
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Ралица Радостинова Мудева
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Станимир Кръстев Невенов - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Любомир Светлозаров Савов - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Памела Яниславова Митрофанова - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Дан Светлинов Канев - III място в Коледно математическо състезание
Симеон Веселинов Монев - III място в Коледно математическо състезание
Анна Янакиева Николова - III място в Mатематическо състезание "Мисля, следователно съществувам!"

2016/2017 учебна година

Раян Деянов Камаринчев - I място в Mатематически турнир "Черноризец Храбър", II място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание, I място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", I място във Великденско математическо състезание
Давид Ивайлов Стоянов
- II място в Mатематическо състезание на Детски комплекс - Сливен "Мисля, следователно съществувам!", III място в Математически турнир "Иван Салабашев", III място в Коледно математическо състезание, бронзов медал от зимен кръг на международно математическо състезание "Математика без граници"
Георги Николаев Райчев - I място в Mатематическо състезание на Детски комплекс - Сливен "Мисля, следователно съществувам!", II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Стефан Виденов Видев - I място в Математически турнир "Иван Салабашев", бронзов медал в националното класиране на Математически турнир "Иван Салабашев"
Георги Николаев Къчев - I място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", бронзов медал от зимен кръг на международно математическо състезание "Математика без граници"
Александра Людмилова Петкова
- III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мишел Марио Кръстева - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мириам Данаилова Господинова - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"

2015/2016 учебна година

Раян Деянов Камаринчев - II място в национален кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру", I място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру", I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място в Коледно математическо състезание

Любомир Светлозаров Савов - I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в Коледно математическо състезание
Памела Яниславова Митрофанова - II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в Коледно математическо състезание
Георги Николаев Райчев -  II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру", III място във Великденско математическо състезание

Давид Ивайлов Стоянов -  III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Димана Станимирова Станева - II място във Великденско математическо състезание

Димитър Тодоров Костов
- III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Мартин Петков Калайджиев
- II място в Коледно математическо състезание
Георги Николаев Къчев -  III място в Коледно математическо състезание

Борислав Диянов Георгиев
- II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Моника Веселинова Mонева - III място в математическо състезание на Детски комплекс - Сливен

Елеонора Петрова Василева - III място в математически турнир "Черноризец Храбър"
Петър Атанасов Михайлов - второ място в областен кръг на олимпиадата по математика

Боян Боянов Самсиев
- трето място в областен кръг на олимпиадата по математика, класиран за участие в национален кръг на олимпиадата „Знам и мога – 2016“


2014/2015 учебна година

Ивана Иванова Панайотова - I място в национален конкурс "Да запазим красотата на природата в картина", I място в математическо състезание на Детски комплекс - Сливен, I място в Коледно математическо състезание, II място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място във Великденско математическо състезание, III място в общински кръг на олимпиадата по математика.

Мила Николаева Колева - Поощрителна награда в национален конкурс за комикси "Аз и моят град", Поощрителна награда в национален литературен конкурс ""Библиотеката – моят остров на съкровищата", I място във Великденско математическо състезание, I място в Общински кръг на олимпиадата по математика, III място в областен кръг на олимпиадата по математика,  III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво FLYERS/ и участие в национален кръг, II място в областен кръг на лингвистично кенгуру на английски език.

Иван Иванов Николов
- I място в математически турнир "Черноризец Храбър", II място в математическо състезание на Детски комплекс - Сливен, II място в общински кръг на олимпиадата по математика; Международен математически турнир "Математика без граници": първи кръг - сребърен медал, втори и трети кръг - бронзов медал.

Юлия Стилианос Месохорянаки
- III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру",  III място в областен кръг на лингвистично кенгуру на английски език.

Радост Валентинова Михайлова
- II място в Коледно математическо състезание, III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Елеонора Петрова Василева - II място в Коледно математическо състезание

Рая Георгиева Димитрова - III място в математически турнир "Черноризец Храбър"
Елица Стоянова Стоянова - III място в Коледно математическо състезание
Пламен Огнянов Желев - III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Адриана Данаилова Димитрова - III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Борислав Диянов Георгиев
- III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Мартин Петков Калайджиев - I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво STARTERS/
Бурак  Бора  Бали - I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво  MOVERS/

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ


1. Мила Николаева Колева ІV Б - за цялостен принос
2. Адриана Данаилова Димитрова ІV А - за постижения в областта на математиката
3. Ивана Иванова Панайотова ІV Б - за постижения в областта на математиката
4. Иван Иванов Николов ІV Г - за постижения в областта на математиката
5. Кристиян Тодоров ІV Г - за постижения в областта на спорта
6. Виолина Яниславова Митрофанова ІV Б - за постижения в областта на спорта
7. Николай Антониев Господинов ІV В - за постижения в областта на спорта

 

1стр.       2стр.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню