ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ:

Трето училище спечели двугодишен многостранен проект по програма "Коменски". Проектът е на тема "Културата - синтез на изкуство, знания и религия". В него си партнират училища от
Литва, Германия, Полша, Турция, Австрия и България.
В проекта са залегнали интересни теми и многобройни дейности. Те ще се разглеждат и провеждат, както на местно ниво, така и на територията на нашите пет партньорски държави. В работните екипи за задграничните пътувания ще бъдат включени общо 10 ученика - 5 момчета и 5 момичета.

Отправните точки за дейностите през проектните години 2010/2012г. са:

1.   Старите занаяти на България, Сливен
2.   Здравословно хранене и уникалност на българската гастрономия
3.   Фестивал, посветен на фолклора, народните изкуства, националната  кухня: "Отвори скрина на баба …"
4.   Фолклор и обичаи
5.   Изложби: "Ние живеем в единна Европа", "Изкуството на страната", "Български коледни картички"
6.   Популярна музика в България - музикален фестивал "Аз пея за теб, моя страна"
7.   Опознаване на културата на Литва, Германия, Полша, Турция и Австрия чрез театър
8.   Мини спортна олимпиада в училище - "Спорт, здраве и приятелство"

Заявка за участие в дейностите можете да направите при класните си ръководители, както и при координатора на проекта в училище г-жа Василена Желязкова.

Критерии за включване на ученици в работните групи в задграничните пътувания по проекта
"Културата - синтез на изкуство, знания и религия"

Ученикът:
1.   Да е навършил 12 години.
2.   Да има валиден задграничен паспорт.
3.   Семейството да има желание и добри условия за приемане на 1 дете по време на гостуването на партньорските училища от Литва, Германия, Полша, Турция, Австрия в рамките на 5 нощи.
4.   Да е любознателен, общителен, с желание за работа в екип.
5.   Да може да пътува с различни превозни средства - кола, автобус, самолет.
6.   Да владее на много добро ниво английски език, желателно е и друг - немски, руски.
7.   Да притежава някои от следните таланти:
"   Пеене на български песни
"   Умение за танцуване,както и на български хора
"   Рисуване или моделиране
"   Свирене на музикален инструмент
"   Актьорски умения
"   Високи спортни постижения
8.   Да не е нарушавал училищния правилник.

  Забележка:    Избраните ученици имат право да пътуват само в една от държавите. Всички разходи на пътуващите ученици зад граница са за сметка на проекта.

                                                         

                                                     Координатор: В. Желязкова


1      2     3      4        5

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню