ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Европейски ден на езиците

26 СЕПТЕМВРИ 2016 г. - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ


Европа Директно Сливен заедно с учениците от 6-а клас на ОУ „Д-р Иван Селимински” и Училища Европа Сливен отбелязаха европейската инициатива Ден на езиците.
Пред учители и родители учениците заедно със своя класен ръководител г-жа Емилия Йорданова изнесоха презентация на тема „Езиците на Европа”. В нея те представиха езиковото многообразие в Европа, разграничиха трите езикови групи с примери към всяка една от тях, изброиха официалните езици в Европейският съюз като съпоставиха техният брой на броя на страните членки. Учениците запознаха присъстващите и с любопитни факти и цифри, като: Годината сложила начало на отбелязването на Европейският ден на езиците и целите, които преследва този ден; Годините, през които се приемат за официални различните писмености в ЕС и др. А накрая обсъдиха причините защо е необходимо да изучават чужди езици: за да могат да пътуват повече и по-лесно и когато ходят на почивка и екскурзия в друга държава; да общуват с хора от други нации и да създават приятелства; за да могат да продължат образованието си в други държави и да бъдат по-конкурентни на пазара на труда.
След презентацията, г-жа Петя Иванова - директор на Училища Европа - Сливен, разигра викторина, в която правилно отговорилите на въпроси относно езиците и азбуките на народите получиха награди.
Г-жа Иванова мотивира младите хора за изучаване на чужди езици с видеозапис на британски, в който се изброяват най-важните причини, поради които трябва да се знаят и използват различните от родния езици.
Часът, посветен на Европейският ден на езиците, продължи с игра, в която бяха включени блиц въпроси и отговорите трябваше да се получат за 30 секунди. Тя беше предизвикателство към всички участници, за да провери тяхната информираност и наблюдателност за въпроси, свързани с Европейските езици и Европейския съюз като цяло.
Събитието приключи с разпознаване на песни на различни европейски езици, а децата получиха още подаръци и информационни материали, осигурени от Европа Директно - Сливен и Училища Европа - Сливен.


Europe Direct - Сливен

1      2     3      4        5         6

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню