ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Еразъм+

Спечелен проект по програма "Еразъм +", КД1: Образователна мобилност за граждани


"Повишаване качеството на обучение и мотивация за учене с цел плавен преход между начален и прогимназиален етап на образование" е проект по програма „Еразъм +“, КД1: Образователна мобилност за граждани, чрез който 4 учители от ОУ „Д-р Иван Селимински“, град Сливен,  ще повишат своята квалификация във Великобритания.


Проектът е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси в размер на 14 600 евро и ще бъде осъществен в рамките на една година. Учителите ще повишат квалификацията си относно използването на ИКТ в часовете по английски език и музика, ще усъвършенстват своите езикови и методологически компетентности, които ще приложат в работата си, ще споделят идеите за европейско образование със своите колеги в училището и региона на предвидени по програмата от дейности по Проекта инициативи, така че придобитият опит да бъде разпространен.

1      2     3      4        5         6

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню