ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Дистанционно обучение

Дистанционното обучение - предизвикателство за учители, ученици и родители


В ситуация на извънредно положение се наложи много хора да прекроят ежедневието си. Вземат се бързи решения и мерки. Във всички сфери на живота се случват неочаквани промени.
За всички нас - учители, ученици и родители на ОУ „Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен дистанционното обучение е голямо предизвикателство. За кратко време администраторите на електронната платформа „Школо“ направих
a чудеса. Възхитени сме от работата на тези хора. Както във всяко начало и тук имахме своите трудности, но платформата заработи. Мобилизиран бе целият възможен учебен ресурс на държавата. Всичко, което се получава е в резултат на огромния  труд на екипите от: „Уча се“ ,     изд. „Просвета”, изд. „Клет”, електронна платформа „Школо“. Осигури се безплатен достъп за всички. Благодарение на тях и добрата комуникация между колеги и ръководство спадна напрежението и нещата започнаха да се случват.
Екипът на ОУ „ Д-р Иван Селимински"  бързо и отговорно задвижи механизма на дистанционното обучение.  Всеки търси по-добри и по-ефективни практики за справяне с новата ситуация. Учебни материали бяха качвани в Школо, Facebook групите на класовете или в група за он-лайн комуникация във Viber. В някои от класовете се работи с програма за конферентни връзки Zoom. Чрез файл, в който се съдържа хипервръзка, децата с едно щракване имат възможност да влязат в контакт с учителя. Материалите, подготвени за децата се споделят през деня и задачите се изпълняват последователно. За „учебна дъска“ се използва Paint.
Ежедневно учениците получават насоки за своята самоподготовка и упражнения и чрез съобщения осъществяват обратна връзка със своите учители, като споделят файлове и клипове с изпълнените за деня задачи.
Партньорството между родители, учители и ученици сега е по-силно от всякога и допринесе за преодоляване на всички трудности, съпътстващи процеса на обучение. Вече можем да кажем, че създадохме на учениците спокойна и творческа атмосфера за онлайн обучение. Без участието и съдействието на нашите родители, това би било невъзможно. Те ни подкрепят и така правят дистанционното обучение реално.


1      2     3      4        5

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню