ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прогимназиален етап

Ученици

2021/2022 учебна година

Пламен Антонов Тачев – 5. клас – II място  в областен кръг на олимпиадата по БЕЛ
Мишел Марио Кътева - 6. клас – I място  в областен кръг на олимпиадата по БЕЛ
Мария Ивайлова Георгиева - 6. клас – III място  в областен кръг на олимпиадата по БЕЛ

Велизар Константинов Райков
- 6. клас – III място  в областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Стефан Виденов Видев - 7. клас – I място  в областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Стефан Виденов Видев - 7. клас – I място  в областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и V място в национален кръг
Радослав Василев Василев
-
7. клас - II място  в областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
Любомир Светлозаров Савов
- 7. клас – II място  в областен кръг на олимпиадата по география и икономика
Стефан Виденов Видев - 7. клас – III място  в областен кръг на олимпиадата по физика

Класирани за регионалния кръг на Spelling bee":

Борис Илиянов Урумов, Димана Станимирова Станева, Магдалена Боянова Радева и Стилияна Динкова Сивова - 7. клас


Класирани за Националния кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България:

Димитър Тодоров Костов и Магдалена Боянова Радева - 7. клас;
Димитър Събинов Стефанов - 6. клас;
Георги Константинов Константинов и Станислава Николаева Кокошкова - 5. клас

2020/2021 учебна година

Мишел Марио Кътева 5 б клас, I място в областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации; III място в областния кръг на
Националната олимпиада по български език и литература;
Мария Иванова Георгиева 5 а клас, I място в областния кръг на Националната олимпиада по български език и литература;
Велизар Константинов Райков 5 г клас,  II място в областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации;
Калоян Тодоров Стоянов 5 б клас, I място в областния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“;
Димитър Стефанов - 5 а клас, класиран за национален кръг на Kangaroo Global Linguistics - Езиково кенгуру на английски език, ниво А1;
Ива Даскалова -  5 г клас, класирана за национален кръг на Kangaroo Global Linguistics - Езиково кенгуру на английски език, ниво А1;
Димана Станимирова Станева 6 а клас, I място в областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации;
Любомир Светлозаров  Савов 6 б клас, III място в областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации; I място в областния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“;
Димитър Тодоров Костов 6 а клас, III място в областния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“; класиран за национален кръг на Kangaroo Global Linguistics - Езиково кенгуру на английски език, ниво А2;
Гергана Миленова Рандева 6 а клас, III място в областния кръг на Националната олимпиада по математика;
Памела Яниславова Митрофанова 6 б клас, II място в областния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“;
Радост Валентинова Михайлова 7 в клас I място в областния кръг на националната олимпиада по български език и литература; I място на Регионален кръг Spelling Bee състезание по спелуване/ буквуване/ на английски език, класирана за национален кръг, III място в областния кръг на Националната олимпиада по биология и здравно образование; IV място в областния кръг на националната олимпиада по история и цивилизации и класирана за участие в национален кръг;
Георги Николаев Къчев I място на областния кръг на Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, II място в областния кръг на Националната олимпиада по география и икономика;
Моника Веселинова Монева - 7 г клас, I място в областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации, класирана за участие в национален кръг;
Никалас Венелинов Георгиев - 7 а клас, III място в областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации, класиран за участие в национален кръг;
Николай Веселинов Василев - 7 а клас, IV място в областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации, класиран за участие в национален кръг;
Габриела Стоянова Божилова - 7 а клас, II място в областния кръг на Националната олимпиада по биология и здравно образование;
Елина Яворова Узунова - 7 г клас, II място в областния кръг на Националната олимпиада по биология и здравно образование;
Християн Любомиров Божинов - 7 а клас, III място на областния кръг на националната олимпиада по физика;
Наталия Терзиева 7 в клас, класирана за национален кръг на Kangaroo Global Linguistics - Езиково кенгуру на английски език, ниво В1

2019/2020 учебна година

Дара Красимирова Кирова – 7. клас  III   място в областния кръг на олимпиадата по БЕЛ; представила се на национален кръг на олимпиада по история и цивилизации  с оценка  отличен 5, 75.
Кирил Добромиров Карагьозов - 7. клас - представил се на националния кръг на олимпиада по история и цивилизации  с оценка  отличен 6.00;    на националния кръг на олимпиадата по география и икономика завоювал IV място с оценка отличен  6.00 .
Симона Василева Василева - 7. клас  III   място на Национален литературен конкурс, посветен на П.К.Яворов „И ти си в мен, ти, Родино моя”
Биляна Димитрова Коджабашева - 7. клас I  място в областния кръг на олимпиадата по БЕЛ.
Юлияна Николаева Мравова - 7. клас -  II  място в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Катерина Пламенова Иванова - 7. клас  –  класирана за национален кръг на олимпиада по история и цивилизации  и представила се на национален кръг с оценка  много добър 4,75
Любомир Светлозаров Савов -  5. клас класиран за национален кръг на състезанието „Ключът на музиката”
Калина Русиянова Цветкова  - 5. клас  – класирана за национален кръг на състезанието „Ключът на музиката"
Димитър Тодоров Костов - 5. клас - класиран за национален кръг на състезанието „Ключът на музиката"
Димана Станимирова Станева - 5. клас - класирана за национален кръг на състезанието „Ключът на музиката"
Памела Яниславова Митрофанова - 5. клас - класирана за национален кръг на състезанието „Ключът на музиката"
Калоян Тодоров Стоянов - 4 . клас  - класиран за национален кръг на състезанието „Ключът на музиката"
Георги Николаев Къчев - 6. клас  – класиран за регионален кръг на  състезанието по спелуване на английски език  Spelling Bee
Елена Кристина Тотън - 6. клас - класирана за регионален кръг на  състезанието по спелуване на английски език  Spelling Bee
Димитър Тодоров Костов  - 5. клас  - класиран за Национално състезание по английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България
Магдалена Боянова Радева - 5. клас - класирана за Национално състезание по английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България
Стилияна Динкова Сивова - 5. клас  - класирана за Национално състезание по английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България
Наталия Росенова Терзиева - 6. клас - класирана за Национално състезание по английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България
Димитър Василев Димитров - 7. клас - класиран за Национално състезание по английски език към Асоциацията на Кеймбридж училищата в България
Стефан Виденов Видев 6 б клас III място на областен кръг на олимпиадата по математика, III място на математическо състезание „Черноризец Храбър“, III място на Коледно математическо състезание, IV място на математическо състезание „Иван Салабашев“


Наградени ученици от седми клас,  випуск 2019/2020

Дара Красимирова Кирова – 7 А клас
• за отлични резултати в учебния процес и принос в живота на училището и града
Кирил Добромиров Карагьозов – 7 А клас
• за отлични резултати в учебния процес и принос в живота на училището и града
Катерина Пламенова Иванова – 7 Г клас - за високи постижения в областта на историята и изяви в областта на българския език и литературата
Симона Василева Василева – 7 А клас - Специална награда за творческо писане  „Език свещен на моите деди“
Биляна Димитрова Коджабашева – 7 А клас - за високи постижения в областта на българския език и литературатa и изяви в областта на географията
Дарина Владимирова Матова – 7 Б клас - за високи постижения в областта на българския език и литературата и изяви в областта на географията
Стеяна Иванова Кирова – 7 А клас - за изяви в областта на българския език и литературата и в областта на географията
Елионора Бойкова Цанева – 7 А клас - за високи постижения в областта на биологията
Юлияна Николаева Мравова – 7 А клас - за високи постижения в областта на биологията и изяви в областта на музиката
Лилия Яворова Узунова – 7 В клас - за високи постижения в областта на биологията
Димитър Василев Грунов  - 7 А клас - за високи постижения в областта на физиката
Димитър Василев Димитров
7 Б клас - за високи постижения в областта на спорта и изяви в областта на английския език
Елена Красимирова Аргирова - 7 В клас -
за изяви в областта на спорта
Симон Веселинова Николова
7 Б клас - за изяви в областта на спорта
Дара Илианова Петрова
7 В клас - за изяви в областта на спорта
Персиан Тихомиров Боев
7 А клас - за изяви в областта на спорта
Анна Антонова Сарова
7 А клас - за изяви в областта на спорта
Полина Диянова Иванова
7 Б клас - за изяви в областта на спорта
Константин Ивелинов Петков
7 Б клас - за изяви в областта на спорта
Мирослав Радославов Савов
7 Г клас - за изяви в областта на спорта
Весела Томова Иванова
7 Г клас - за активно участие в инициативите на ученическия съвет

 

2018/2019 учебна година

Стефан Виденов Видев - III място в Коледно математическо състезание, III място в областен кръг на олимпиадата по математика

Радост Валентинова Михайлова – 5. клас – първо място в Областен кръг на  олимпиадата по история и цивилизации
Георги Николаев Къчев
– 5. клас – второ място в Областен кръг на  олимпиадата по история и цивилизации, второ място в областен кръг на олимпиадата по география и икономика
Кирил Добромиров Карагьозов
- 6. клас – първо място в Областен кръг на  олимпиадата по история и цивилизации, първо място в областен кръг на олимпиадата по география и икономика
Дара Красимирова Кирова
- 6. клас – второ място в Областен кръг на  олимпиадата по история и цивилизации, трето място в Областен кръг  на Националното състезание „Ключът на музиката“ и участие в Национален кръг
Петър Станчев Илиев - 7. клас – първо място в Областен кръг на  олимпиадата по история и цивилизации и участие в Национален кръг
Дияна Илиянова Комитова - 7. клас – трето място в Областен кръг на  олимпиадата по история и цивилизации и участие в Национален кръг, трето място в Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и участие в Национален кръг, второ място в Областен кръг  на Националното състезание „Ключът на музиката“ и участие в Национален кръг
Аделина Йорданова Миронска – второ място в Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и участие в Национален кръг
Росица Георгиева Маринова - трето място в Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и участие в Национален кръг
Юлияна Николаева Мравова
6. клас трето място в Областен кръг  на Националното състезание „Ключът на музиката“ и участие в Национален кръг


2017/2018 учебна година

Ивана Иванова Панайотова - II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру", III място във Великденско математическо състезание
Иван Иванов Николов – II място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков"
Даниел Христов Иванов - I място в I кръг на Spelling Bee
Джованна Игнацио Колу - II място в I кръг на Spelling Bee

2016/2017 учебна година

Иван Иванов Николов – I място в Математически турнир "Черноризец Храбър", I място в Коледно математическо състезание, III място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков"
Димитър Огнянов Желев - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мила Красинова Петкова - III място в Математически турнир "Черноризец Храбър"

2015/2016 учебна година

Иван Иванов Николов – I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в Математически турнир "Иван Салабашев",  III място в Коледно математическо състезание, III място във Великденско математическо състезание
Ивана Иванова Панайотова -  I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място в областен кръг на математическо състезание на Асоциация "Кенгуру без граници", II място във Великденско математическо състезание
Марианна Емилова Кирилова – I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Борис Свиленов Стоянов – I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Адриана Данаилова Димитрова – III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Вениамин Стефанов Тенев – III място в Математически турнир "Иван Салабашев"

Класирани ученици в областните кръгове на олимпиадите

Областен кръг на олимпиадата по математика
Ивана Иванова Панайотова V б - трето място
Кристиана Пламенова Парушева V б – трето място

Oбластен кръг на олимпиадата по БЕЛ
Валерия Радостинова Танкова VI б – първо място
Изабел Иванова Иванова VI б – първо място
Радост Радостинова Йовкова VI в – второ място
Стоян Стоянов Иванов VI в – трето място
Марианна Емилова Кирилова VII б – първо място
Саманта Християнова Пенева VII а – второ място
Йоана Владимирова Демирева VII в – трето място

Областен кръг на олимпиадата по география и икономика
Светлин Славов Славов VI г – второ място
Марианна Емилова Кирилова VII б – първо място, класирана за национален кръг

Областен кръг на олимпиадата по биология и ООС
Марианна Емилова Кирилова VII б – второ място
Явор Иванов Георгиев VII г – трето място

Областен кръг на олимпиада по история и цивилизация

Иван Димитров Кънев – V а клас – трето място
Евгени Емилиянов Петров – VI а клас – първо място
Слави Красен Вълков – VI а клас – второ място
Валерия Радостинова Танкова - VI б клас – трето място
Кристиан Валентинов Георгиев - VII а клас – второ място
Марианна Емилова Кирилова - VII б клас – първо място, класирана за национален кръг

Областен кръг на олимпиадата по химия и ООС

1.
Вениамин Стефанов Тенев VII б – първо място, класиран за национален кръг
2.
Мартин Николаев Колев VII в – второ място, класиран за национален кръг
3.
Марианна Емилова Кирилова VII б – трето място, класирана за национален кръг
3.
Даниел Антонов Чираков VII а – трето място, класиран за национален кръг

Д
аниел Антонов Чираков – VII а клас – пето място на НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА XLVIII ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Марианна Емилова Кирилова
- VII б клас – шесто място на НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА XLVIII ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Класирани за национален кръг на националното състезание „Ключът на музиката“

Валерия Радостинова Танкова - VI б
Мила Красинова Петкова - VI б
Елица Христова Баева - VI б

2014/2015 учебна година

Класирани ученици в областните кръгове на олимпиадите

Областен кръг на олимпиадата по Химия и ООС
Георги Славов Славов
VII Г   – Първо място. Сребърен медал на националния кръг на олимпидата.
Мария Росенова Събева VII А – Второ място
Илина Ивелинова Жечева VII А – Трето място
Диляна Тошкова Гичева VII А – Трето място
Областен кръг на олимпиадата по математика
Мила Красинова Петкова - I място в областен кръг на олимпиадата по математика
Диляна Тошкова Гичева - I място в областен кръг на олимпиадата по математика
Валерия Радостинова Танкова - II място в областен кръг на олимпиадата по математика
Георги Славов Славов - II място в областен кръг на олимпиадата по математика
Слави Красен Вълков - III място в областен кръг на олимпиадата по математика
Областен кръг на олимпиадата по География и икономика
Светлин Славов Славов V клас - Първо място
Изабел Иванова Иванова V клас - Второ място
Мариана Емилова Кирилова VI клас - Първо място
Бисер Станимиров Стойчев VI клас - Трето място
Георги Славов Славов VII клас - Първо място
Ванина Василева Вълкова VII клас - Второ място
Ивайло Венков Господинов VII клас - Трето място
Областен кръг на олимпиадата по Български език и литература
Радост Радостинова Йовкова V клас – Първо място
Валерия Радостинова Танкова V клас – Второ място
Стоян Стоянов Иванов V клас – Трето място
Саманта Християнова Пенева VI клас – Второ място
Изабел Иванова ИвановаТрето място
Областен кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование
Ванина Василева Вълкова
VII клас - I място
Борис Иванов Чавдаров VII клас – II място
Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация
Евгени Емилиянов Петров V а  клас – Първо място
Валерия Радостинова Танкова V  клас – Трето място
Марианна Емилова Кирилова  VI б клас – Първо място
Кристиян Валентинов Георгиев VI а клас – Трето място

Класирани ученици в математически турнири и състезания по английски език и музика


Диляна Тошкова Гичева - I място в Коледно математическо състезание, II място в математически турнир "Иван Салабашев", I място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Марианна Емилова Кирилова - II място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в математически турнир "Иван Салабашев"

Александрина Алексиева Велева - I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво A1/

Бисер Станимиров Стойчев - I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво Pre-intermediate (A2)/

Илина Ивелинова Жечева - I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво Pre-intermediate (A2)/

Никол Иванова Панова VI клас - Второ място на XIV фестивал на руската песен

2013/2014 учебна година

Велиян Христов Великов - сребърен медал в национален кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България


Диляна Тошкова Гичева
- I място в есенен математически турнир "Черноризец Храбър", I място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание, I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", - III място в областен кръг на Международно математическо състезание "Европейско кенгуру"

Тина-Мария Димитрова Бурова - I място в Коледно математическо състезание, I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място в Математически турнир "Иван Салабашев", II място във Великденско математическо състезание

Марианна Емилова Кирилова
- II място в Коледно математическо състезание, II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Георги Славов Славов
- II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Димитър Киров Русев
- III място в Коледно математическо състезание
Деница Пенева Пенева
- III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Вероника Петрова Георгиева - III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Явор Иванов Георгиев - III място в областен кръг на Международно математическо състезание "Европейско кенгуру"

Симона Рачева - I място в конкурс за есе "Какво научих за моята баба/дядо?"

Класирани ученици в областните кръгове на олимпиадите

Тина-Мария Димитрова Бурова - I място в областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
Магдалена Стефкова Маркова - II място в областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
Силвия Валериева Егова - III място в областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната средa
Освен класираните на първите три места предложени за участие в национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда са и: Веселина Георгиева Георгиева, Саймън Росенов Терзиев, Елиза Росенова Чанева, Мария Динкова Динева, Димитър Николаев Колев, Вангелия Михайлова Лолова.
Допуснати до участие в национален кръг са: Тина-Мария Димитрова Бурова, Магдалена Стефкова Маркова, Силвия Валериева Егова, Веселина Георгиева Георгиева и Саймън Росенов Терзиев.
Класиране в национален кръг на 46-тата олимпиада по ХООС:

Тина-Мария Димитрова Бурова - четвърто място
Саймън Росенов Терзиев - шесто място
Силвия Валериева Егова - девето място


Марианна Емилова Кирилова - I място в областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация
Веселина Георгиева Георгиева
- I място в областен кръг на олимпиадата по математика
Мартин Николаев Колев
- II място в областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация
Велиян Христов Великов
- II място в областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация
Денислав Антонов Дойчев
- III място в областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

Дони Ванев Иванов - II място в областен кръг на олимпиадата по физика

Жулиета Иванова Жекова - III място в областен кръг на олимпиадата по физика

НАГРАДЕНИ СЕДМОКЛАСНИЦИ за 24 МАЙ 2014 ГОДИНА


І. КАТЕГОРИЯ  „ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС”

1. Тина – Мария Димитрова Бурова VІІ В
2. Веселина Георгиева Георгиева VІІ БІІ. КАТЕГОРИЯ „ПРИРОДО–МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ”

1. Силвия Валериева Егова VІІ Б

2. Магдалена Стефкова Маркова VІІ Г
3. Саймън Росенов Терзиев VІІ В


ІІІ. КАТЕГОРИЯ „ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”

1. Велиян Христов Великов VІІ Г

2. Пламен Стефанов Радев VІІ А
3. Денислав Антонов Дойчев VІІ А
4. Мария Василева Лолова VІІ Б

ІV. КАТЕГОРИЯ „СПОРТ”
1. Делян Гончев Стоянов VІІ В
2. Недялко Кръстев Йорданов VІІ А

3. Сава Василев Кондев VІІ Б
4. Рафаел Иванов Кънев VІІ В
5. Васил Иванов Вълев VІІ В
6. Нелина Калоянова Стефанова VІІ В
7. Мирослав Живков Минчев VІІ Г
8. Никола Живков Арнаудов VІІ Г  

V. КАТЕГОРИЯ „ИЗКУСТВО”

1. Пламена Стоянова Иванова VІІ А
2. Димитрия Николаева Колева VІІ А
3. Даниел Николаев Динев VІІ А
4. Вокална група

VІ. КАТЕГОРИЯ „УЧЕНИЧЕСКА АКТИВНОСТ”

Активно участие в ученическия съвет

1. Кристина Христова Бонева VІІ В
2. Борислава Красимирова Койчева VІІ В

Разгледай във facebook галерията със снимки от награждаването на 24 май 2014 година!

2012/2013 учебна година

Тина-Мария Димитрова Бурова - I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в мат. състезание "Европейско Кенгуру", II място в Коледно математическо състезание
Диляна Тошкова Гичева - I място в мат. състезание "Европейско Кенгуру", II място в математически турнир „Черноризец Храбър”, III място в Коледно математическо състезание, II място във Великденско математическо състезание
Илиян Митков Русев - I място в математически турнир „Иван Салабашев”, I място в мат. състезание "Европейско Кенгуру"
Евгений Константинов Попов - I място в Коледно математическо състезание, II място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Димитър Иванов Събев - I място в мат. състезание "Европейско Кенгуру", II място в математически турнир „Иван Салабашев”
Петър Димитров Петров - I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Димитър Русев - II място в Коледно математическо състезание
Ивайло Венков Господинов – III място в математически турнир „Иван Салабашев”
Божидар Николаев Въжаров – III място в математически турнир „Иван Салабашев”
Атанас Киров Атанасов - III място в математически турнир „Иван Салабашев”
Мария Росенова Събева - III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място във Великденско математическо състезание
Милица Тодорова Русева - III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Мариа Руменова Стоянова - III място в мат. състезание "Европейско Кенгуру"
Симон Марио Павлов - I място във Великденско математическо състезание
Радина Станимирова Станева - III място във Великденско математическо състезание

Класирани ученици в областните кръгове на олимпиадите

Математика
Диляна Тошкова Гичева - второ място 5. клас
Георги Славов Славов - трето място 5. клас
Веселина Георгиева Георгиева - първо място 6. клас
Симон Марио Павлов - първо място 7. клас
Евгений Константинов Попов - трето място 7. клас

Физика
Атанас Киров Атанасов - второ място
Предложени за национален кръг: Атанас Киров Атанасов и Детелина Димитрова Касабова

Биология и здравно образование
Николета Миленова Такиева - трето място
Предложени за национален кръг: Николета Миленова Такиева и Симон Марио Павлов

Химия и опазване на околната среда
Петър Димитров Петров - първо място
Николай Росенов Начев - второ място
Симон Марио Павлов - трето място
Илин Агоп Папазян - трето място

Отлично представяне (над 75 т.): Йордан Георгиев Георгиев, Михаела Петрова Малинова, Даяна Дамянова Димова, Мариа Руменова Стоянова, Радина Станимирова Станева, Жулиен Светославов Монев
Допуснати до Национален кръг: Петър Димитров Петров, Николай Росенов Начев, Симон Марио Павлов, Илин Агоп Папазян.

Училището изпраща най-много седмокласници на олимпиадата от всички училища в страната.

Резултати от Национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда:
Петър Димитров Петров - 96 т. - четвърти резултат
Симон Марио Павлов - 94 т. - седми резултат
Николай Росенов Начев - 92 т. - десети резултат
Илин Агоп Папазян - 91,5 т. - единадесети резултат

История и цивилизация
Георги Славов Славов -
трето място 5. клас
Тина-Мария Димитрова Бурова
- първо място 6. клас
Велиян Христов Великов - второ място 6. клас
Денислав Антонов Дойчев - трето място 6. клас
Радина Станимирова Станева - първо място 7. клас
Александър Владиславов Захариев - второ място 7. клас
Петър Димитров Петров - трето място 7. клас
Радина Станева - допусната до участие на Национален кръг с най-висок резултат в страната от Областния кръг


География и икономика
Александър Владиславов Захариев
- трето мястo в областен кръг на олимпиадата по география и икономика

Български език и литература
Радина Станимирова Станева - трето място на олимпиадата по БЕЛ

Английски език

Стефани Петрова - IV място в национален кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България в ниво А2
Мария Росенова Събева -
IV място в национален кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България в ниво А1
Михаела Мирославова Димитрова - V място в национален кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България в ниво А1

Мила Иванова Йорданова - III място в регионален кръг на Spelling bee в град Бургас

НАГРАДЕНИ СЕДМОКЛАСНИЦИ за 24 МАЙ 2013 ГОДИНА

ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС
Симон Марио Павлов VІІ Б клас
Радина Станимирова Станева VІІ Б клас
Петър Димитров Петров VІІ Г клас

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Александър Владиславов Захариев VІІ Д клас
Мариа Руменова Стоянова VІІ А клас
Стефани Петрова Петрова VІІ Б клас
Мила Йорданова Йорданова VІІ Б клас
Таня Евгениева Йорданова VІІ В клас
Жени Кирилова Мечкова VІІ Д клас

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ
Евгений Константинов Попов VІІ Д клас
Николай Росенов Начев VІІ Б клас + спорт
Димитър Иванов Събев VІІ В клас
Илин Агоп Папазян VІІ В клас
Николета Миленова Такиева VІІ Б клас + спорт

ИЗКУСТВО
Демитра Динкова Господинова VІІ Г клас
Милица Тодорова Русева VІІ Г клас
Велимира Светозарова Светиева VІІ Д клас
Вокална група
Диана Антонова Маркова VІІ А клас
Даяна Дамянова Димова VІІ А клас
Дарена Добромирова Карапавлова VІІ А клас
Ванеса Евгениева Митева VІІ А клас
Михаела Петрова Малинова VІІ А клас
Пламена Пламенова ТатеваVІІ А клас
Демитра Динкова Господинова VІІ Г клас
Диметра Миленова Минова VІІ Д клас
Таня Евгениева Йорданова VІІ В клас
Ажда Рамаданова Рамаданова VІІ В клас
Габриела Петрова Петрова VІІ В клас
Мария Георгиева Драганова VІІ В клас

СПОРТ
Атанас Киров Атанасов VІІ Б клас
Жулиен Светославов Монев VІІ Б клас

Илиян Митков Русев  VІІ Б клас
Вълко Фарид Незами VІІ Б клас
Николай Атанасов Бодуров VІІ Г клас
Пламена Пламенова Татева VІІ А клас
Станка Николаева Тодорова VІІ Г клас
Александра Емилова Цанкова VІІ Г клас


Отбор по баскетбол - момичета
Десислава Михайлова Балтаджиева VІІ Г клас

Тициана Светланова Илиева VІІ А клас
Ванеса Евгениева Митева VІІ А клас
Соня Димитрова Трифонова VІІ А клас
Диана Антонова Маркова VІІ А клас
Милица Димчева Ненова VІ В клас
Ивана Дианова Михнева VІ Б клас
Грациела Иванова Иванова VІ Б клас
Веселина Георгиева Георгиева VІ Б клас
Силвия Валериева Егова VІ Б клас


"ЩЕДРО СЪРЦЕ"
Нели Йорданова Ботушева VІІ Г клас
Биляна Димитрова Раданова VІІ Г клас
Десислава Михайлова Балтаджиева VІІ Г клас


Галерия със снимки от награждаването:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443393902422885.1073741828.240914219337522&type=1&l=4a84279f40

 
 

1стр.       2стр.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню