ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Начален етап

Ученици

Учениците в начален етап се обучават в 12 паралелки от 12 начални учители, шестима възпитатели и един учител по английски език.
Творческа атмосфера цари в просторните, слънчеви и уютни класни стаи. Педагози и ученици работят с желание и ентусиазъм, с мисъл за настоящето и бъдещето на всяка личност и на родното училище. Съчетават се нови и традиционни методи, с превес на използването на нови образователни технологии, подготвящи учениците за успешна реализация.
Нашите възпитаници са изключително активни в учебната и извънкласна дейност и традиционно заемат призови места в градски, областни и национални състезания и конкурси.
Дните на учениците и учителите в начален курс са изпълнени с усмивки, взаимно доверие, ползотворно сътрудничество и удовлетворение от постигнатите резултати.

2018/2019 учебна година

Раян Деянов Камаринчев -  златни медали в есенен, зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в ТИМО - 2019; II място в XXVII Математически турнир "Черноризец Храбър", I място в Коледно математическо състезание, I място в областен кръг на олимпиадата по математика, I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру", I място във Великденско математическо състезание, класиран за национален кръг на състезанието "Ключът на музиката"
Георги Николаев
Райчев - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на "Математика без граници, I място в Коледно математическо състезание, II място в областен кръг на олимпиадата по математика, II място във Великденско математическо състезание, класиран за национален кръг на състезанието "Ключът на музиката"
Ko
нстантин Радев - златeн медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", II място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру", II място във Великденско математическо състезание
Любомир Светлозаров Савов
- III място в Коледно математическо състезание, II място в областен кръг на състезание "Ключът на музиката", III място в национален кръг на състезанието "Ключът на музиката"
Стефан Виденов Видев
- I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в XXVII Математически турнир "Черноризец Храбър", сребърен медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Давид Ивайлов Стоянов - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", класиран за национален кръг на "Математика без граници"

Симеон Монев - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Мириам Господинова - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Мария Маринова - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Гергана Рандева - бронзови медали в есенен и зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Дан Светлинов Канев
- I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Савина Енчева Славова - II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Мишел Марио Кътева - II място в XXVII Математически турнир "Черноризец Храбър"

Борислав Марков - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Ангел Пламенов Иванов
- бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Мария Стефанова - бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Тея Светозарова Сярова
- III място в Коледно математическо състезание
Теодор Димитров Плачков - III място в Коледно математическо състезание
Габриела  Георгиева Илиева - III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Йоана Иванова Каравелова - III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Кристиян Иванов Мъндев - III място във Великденско математическо състезание

2017/2018 учебна година

Раян Деянов Камаринчев - I място в Mатематическо състезание "Мисля, следователно съществувам!", златни медали в есенен, зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", I място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание, I място в областен кръг на "Европейско кенгуру", II място във Великденско математическо състезание, I място в национален кръг на математически турнир "Математика без граници", II място в национален кръг на "Европейско кенгуру"
Георги Николаев Къчев - сребърни медали в есенен, зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", III място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание
Ангел Пламенов Иванов
- сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници",
Давид Ивайлов Стоянов - бронзови медали в зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в областен математически турнир "Проф. д-р Димитър Табаков"Георги Николаев Райчев - I място във Великденско математическо състезание, II място в Коледно математическо състезание, II място в областен кръг на "Европейско кенгуру"
Константин Русев Радев - I място в областен кръг на "Европейско кенгуру", II място във Великденско математическо състезание
Александра Людмилова Петкова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"

Аделина Атанасова Славова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"

Мария Пламенова Вълчева - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Светозара Щерева Щерева - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Станислава Николаева Кокошкова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Теодор Димитров Плачков - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Атанас Стефанов Петков - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Виктория Тихомирова Боева - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Галина Диянова Георгиева - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Дара Тодорова Тюфекчиева - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мария Петрова Качарова - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Моника Василева Момчева
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Ралица Радостинова Мудева
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Станимир Кръстев Невенов - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Любомир Светлозаров Савов - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Памела Яниславова Митрофанова - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Дан Светлинов Канев - III място в Коледно математическо състезание
Симеон Веселинов Монев - III място в Коледно математическо състезание
Анна Янакиева Николова - III място в Mатематическо състезание "Мисля, следователно съществувам!"

2016/2017 учебна година

Раян Деянов Камаринчев - I място в Mатематически турнир "Черноризец Храбър", II място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание, I място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", I място във Великденско математическо състезание
Давид Ивайлов Стоянов
- II място в Mатематическо състезание на Детски комплекс - Сливен "Мисля, следователно съществувам!", III място в Математически турнир "Иван Салабашев", III място в Коледно математическо състезание, бронзов медал от зимен кръг на международно математическо състезание "Математика без граници"
Георги Николаев Райчев - I място в Mатематическо състезание на Детски комплекс - Сливен "Мисля, следователно съществувам!", II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Стефан Виденов Видев - I място в Математически турнир "Иван Салабашев", бронзов медал в националното класиране на Математически турнир "Иван Салабашев"
Георги Николаев Къчев - I място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", бронзов медал от зимен кръг на международно математическо състезание "Математика без граници"
Александра Людмилова Петкова
- III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мишел Марио Кръстева - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мириам Данаилова Господинова - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"

2015/2016 учебна година

Раян Деянов Камаринчев - II място в национален кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру", I място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру", I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място в Коледно математическо състезание

Любомир Светлозаров Савов - I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в Коледно математическо състезание
Памела Яниславова Митрофанова - II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в Коледно математическо състезание
Георги Николаев Райчев -  II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру", III място във Великденско математическо състезание

Давид Ивайлов Стоянов -  III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Димана Станимирова Станева - II място във Великденско математическо състезание

Димитър Тодоров Костов
- III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Мартин Петков Калайджиев
- II място в Коледно математическо състезание
Георги Николаев Къчев -  III място в Коледно математическо състезание

Борислав Диянов Георгиев
- II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Моника Веселинова Mонева - III място в математическо състезание на Детски комплекс - Сливен

Елеонора Петрова Василева - III място в математически турнир "Черноризец Храбър"
Петър Атанасов Михайлов - второ място в областен кръг на олимпиадата по математика

Боян Боянов Самсиев
- трето място в областен кръг на олимпиадата по математика, класиран за участие в национален кръг на олимпиадата „Знам и мога – 2016“


2014/2015 учебна година

Ивана Иванова Панайотова - I място в национален конкурс "Да запазим красотата на природата в картина", I място в математическо състезание на Детски комплекс - Сливен, I място в Коледно математическо състезание, II място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място във Великденско математическо състезание, III място в общински кръг на олимпиадата по математика.

Мила Николаева Колева - Поощрителна награда в национален конкурс за комикси "Аз и моят град", Поощрителна награда в национален литературен конкурс ""Библиотеката – моят остров на съкровищата", I място във Великденско математическо състезание, I място в Общински кръг на олимпиадата по математика, III място в областен кръг на олимпиадата по математика,  III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво FLYERS/ и участие в национален кръг, II място в областен кръг на лингвистично кенгуру на английски език.

Иван Иванов Николов
- I място в математически турнир "Черноризец Храбър", II място в математическо състезание на Детски комплекс - Сливен, II място в общински кръг на олимпиадата по математика; Международен математически турнир "Математика без граници": първи кръг - сребърен медал, втори и трети кръг - бронзов медал.

Юлия Стилианос Месохорянаки
- III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру",  III място в областен кръг на лингвистично кенгуру на английски език.

Радост Валентинова Михайлова
- II място в Коледно математическо състезание, III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Елеонора Петрова Василева - II място в Коледно математическо състезание

Рая Георгиева Димитрова - III място в математически турнир "Черноризец Храбър"
Елица Стоянова Стоянова - III място в Коледно математическо състезание
Пламен Огнянов Желев - III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Адриана Данаилова Димитрова - III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Борислав Диянов Георгиев
- III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Мартин Петков Калайджиев - I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво STARTERS/
Бурак  Бора  Бали - I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво  MOVERS/

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ


1. Мила Николаева Колева ІV Б - за цялостен принос
2. Адриана Данаилова Димитрова ІV А - за постижения в областта на математиката
3. Ивана Иванова Панайотова ІV Б - за постижения в областта на математиката
4. Иван Иванов Николов ІV Г - за постижения в областта на математиката
5. Кристиян Тодоров ІV Г - за постижения в областта на спорта
6. Виолина Яниславова Митрофанова ІV Б - за постижения в областта на спорта
7. Николай Антониев Господинов ІV В - за постижения в областта на спорта

2013/2014 учебна година

Иван Иванов Николов - I място в Математически турнир "Черноризец Храбър", I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру", I място във Великденско математическо състезание
Мила Николаева Колева
- I място в Коледно математическо състезание, II място в Математически турнир "Черноризец Храбър", II място във Великденско математическо състезание, III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру". Първо място в конкурс за рисунка на ДПП "Сините камъни" - "Пеперудите - разперили криле, вместо цвят - събрали цветове".
Стефания Стефанова Данчева
- I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"
Адриана Данаилова Димитрова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев", III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"
Ивана Иванова Панайотова
- II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру", III място в Коледно математическо състезание
Мила Красинова Петкова - I място във Великденско математическо състезание
Евгени Емилиянов Петров - I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Йоан Мартинов Благоев - II място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Дамян Иванов Димов - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Рая Георгиева Димитрова - II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"
Давид Ангелов Тодоров - II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"
Алекс Пенев Иванов - II място в Коледно математическо състезание
Биляна Димитрова Коджабашева - II място в Коледно математическо състезание
Полина Дианова Иванова - II място в Коледно математическо състезание
Цветелина Тихомирова Цанкова - II място в Коледно математическо състезание
Петър Атанасов Михайлов
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мартин Петков Калайджиев - III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Борислав Диянов Георгиев - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Иван Димитров Кънев - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Йоан Златинов Попов - III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Кристиана Пламенова Парушева - III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"


Кристиана Парушева - поощрителна награда в национален конкурс за коледна картичка на Художествена галерия "Д. Добрович"

Мила Красинова Петкова и Елица Христова Баева - класирани за национален кръг на състезанието "Ключът на музиката"

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1. Слави Красен Вълков ІV А
2. Мила Красенова Петкова ІV Б
3. Йоан Златинов Попов ІV В


Разгледай във facebook галерията със снимки от награждаването на 24 май 2014 година!

2012/2013 учебна година

Мила Николаева Колева от втори клас и Мартин Николаев Колев от четвърти клас - първо място и златен медал в национален кръг на състезанието по английски език на Кеймбридж училищата в България.
Иван Иванов Николов
- I място в математически турнир "Черноризец Храбър", I място във Великденско математическо състезание, II място в Коледно математическо състезание, III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Мила Николаева Колева - I място в математически турнир "Иван Салабашев", I място във Великденско математическо състезание, II място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Цветелина Тихомирова Цанкова - I място в мат. състезание "Европейско Кенгуру", II място в Коледно математическо състезание, III място във Великденско математическо състезание
Пламен Огнянов Желев - I място в Коледно математическо състезание, III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място във Великденско математическо състезание
Ивана Иванова Панайотова - I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място във Великденско математическо състезание
Давид Ангелов Тодоров - I място в мат. състезание "Европейско Кенгуру"
Бурак Бора Бали - II място в Коледно математическо състезание
Елия Руменова Арсова - II място в Коледно математическо състезание
Борислав Диянов Георгиев - III място в мат. състезание "Европейско Кенгуру"
Милен Иванов Костадинов - III място във Великденско математическо състезание
Маргарита Анатолиева Стоянова - III място във Великденско математическо състезание

24 май 2013 г.

Мила Николаева Колева и Мартин Николаев Колев - награди за изявени ученици от Община Сливен по случай 24 май - Денят на славянската писменост и българската просвета и култура

http://www.sliven.bg/index.csp?f=news-110614

Номинирани ученици за 24 май 2013 г.

Габриела Великова Великова IV "в" клас - за цялостен принос
Мартин Николаев Колев
IV "а" клас - за постижения в областта на английския език
Валентин Христов Бонев
IV "а" клас - за спортни постижения

 

1стр.       2стр.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню