ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Начален етап

Ученици

Учениците в начален етап се обучават в 12 паралелки от 12 начални учители, шестима възпитатели и един учител по английски език.
Творческа атмосфера цари в просторните, слънчеви и уютни класни стаи. Педагози и ученици работят с желание и ентусиазъм, с мисъл за настоящето и бъдещето на всяка личност и на родното училище. Съчетават се нови и традиционни методи, с превес на използването на нови образователни технологии, подготвящи учениците за успешна реализация.
Нашите възпитаници са изключително активни в учебната и извънкласна дейност и традиционно заемат призови места в градски, областни и национални състезания и конкурси.
Дните на учениците и учителите в начален курс са изпълнени с усмивки, взаимно доверие, ползотворно сътрудничество и удовлетворение от постигнатите резултати.

2018/2019 учебна година

Раян Деянов Камаринчев -  златeн медал в есенен и в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в ТИМО - 2019; II място в XXVII Математически турнир "Черноризец Храбър", I място в Коледно математическо състезание, I място в областен кръг на олимпиадата по математика, I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Георги Николаев
Райчев - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", I място в Коледно математическо състезание, II място в областен кръг на олимпиадата по математика
Ko
нстантин Радев - златeн медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", II място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Симеон Монев - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", сребърен медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Стефан Виденов Видев - I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в XXVII Математически турнир "Черноризец Храбър"
Давид Ивайлов Стоянов - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Любомир Светлозаров Савов - III място в Коледно математическо състезание, II място в областен кръг на състезание "Ключът на музиката"
Мириам Господинова - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Дан Светлинов Канев - I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Савина Енчева Славова - II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Борислав Марков - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Мария Маринова - сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Гергана Рандева - бронзови медали в есенен и зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"

Ангел Пламенов Иванов - бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Мария Стефанова - бронзов медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници"
Мишел Марио Кътева
- II място в XXVII Математически турнир "Черноризец Храбър"

Тея Светозарова Сярова - III място в Коледно математическо състезание
Теодор Димитров Плачков - III място в Коледно математическо състезание
Габриела  Георгиева Илиева - III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Йоана Иванова Каравелова - III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

2017/2018 учебна година

Раян Деянов Камаринчев - I място в Mатематическо състезание "Мисля, следователно съществувам!", златни медали в есенен, зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", I място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание, I място в областен кръг на "Европейско кенгуру", II място във Великденско математическо състезание, I място в национален кръг на математически турнир "Математика без граници", II място в национален кръг на "Европейско кенгуру"
Георги Николаев Къчев - сребърни медали в есенен, зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", III място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание
Ангел Пламенов Иванов
- сребърен медал в есенен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", бронзов медал в зимен кръг на международен математически турнир "Математика без граници",
Давид Ивайлов Стоянов - бронзови медали в зимен и пролетен кръг на международен математически турнир "Математика без граници", златен медал в областен математически турнир "Проф. д-р Димитър Табаков"Георги Николаев Райчев - I място във Великденско математическо състезание, II място в Коледно математическо състезание, II място в областен кръг на "Европейско кенгуру"
Константин Русев Радев - I място в областен кръг на "Европейско кенгуру", II място във Великденско математическо състезание
Александра Людмилова Петкова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"

Аделина Атанасова Славова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"

Мария Пламенова Вълчева - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Светозара Щерева Щерева - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Станислава Николаева Кокошкова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Теодор Димитров Плачков - I място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Атанас Стефанов Петков - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Виктория Тихомирова Боева - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Галина Диянова Георгиева - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Дара Тодорова Тюфекчиева - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мария Петрова Качарова - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Моника Василева Момчева
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Ралица Радостинова Мудева
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Станимир Кръстев Невенов - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Любомир Светлозаров Савов - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Памела Яниславова Митрофанова - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Дан Светлинов Канев - III място в Коледно математическо състезание
Симеон Веселинов Монев - III място в Коледно математическо състезание
Анна Янакиева Николова - III място в Mатематическо състезание "Мисля, следователно съществувам!"

2016/2017 учебна година

Раян Деянов Камаринчев - I място в Mатематически турнир "Черноризец Храбър", II място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в Коледно математическо състезание, I място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", I място във Великденско математическо състезание
Давид Ивайлов Стоянов
- II място в Mатематическо състезание на Детски комплекс - Сливен "Мисля, следователно съществувам!", III място в Математически турнир "Иван Салабашев", III място в Коледно математическо състезание, бронзов медал от зимен кръг на международно математическо състезание "Математика без граници"
Георги Николаев Райчев - I място в Mатематическо състезание на Детски комплекс - Сливен "Мисля, следователно съществувам!", II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Стефан Виденов Видев - I място в Математически турнир "Иван Салабашев", бронзов медал в националното класиране на Математически турнир "Иван Салабашев"
Георги Николаев Къчев - I място в Математически турнир "Проф. д-р "Д. Табаков", бронзов медал от зимен кръг на международно математическо състезание "Математика без граници"
Александра Людмилова Петкова
- III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мишел Марио Кръстева - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мириам Данаилова Господинова - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"

2015/2016 учебна година

Раян Деянов Камаринчев - II място в национален кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру", I място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру", I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място в Коледно математическо състезание

Любомир Светлозаров Савов - I място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в Коледно математическо състезание
Памела Яниславова Митрофанова - II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в Коледно математическо състезание
Георги Николаев Райчев -  II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру", III място във Великденско математическо състезание

Давид Ивайлов Стоянов -  III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Димана Станимирова Станева - II място във Великденско математическо състезание

Димитър Тодоров Костов
- III място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Мартин Петков Калайджиев
- II място в Коледно математическо състезание
Георги Николаев Къчев -  III място в Коледно математическо състезание

Борислав Диянов Георгиев
- II място в Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Моника Веселинова Mонева - III място в математическо състезание на Детски комплекс - Сливен

Елеонора Петрова Василева - III място в математически турнир "Черноризец Храбър"
Петър Атанасов Михайлов - второ място в областен кръг на олимпиадата по математика

Боян Боянов Самсиев
- трето място в областен кръг на олимпиадата по математика, класиран за участие в национален кръг на олимпиадата „Знам и мога – 2016“


2014/2015 учебна година

Ивана Иванова Панайотова - I място в национален конкурс "Да запазим красотата на природата в картина", I място в математическо състезание на Детски комплекс - Сливен, I място в Коледно математическо състезание, II място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място във Великденско математическо състезание, III място в общински кръг на олимпиадата по математика.

Мила Николаева Колева - Поощрителна награда в национален конкурс за комикси "Аз и моят град", Поощрителна награда в национален литературен конкурс ""Библиотеката – моят остров на съкровищата", I място във Великденско математическо състезание, I място в Общински кръг на олимпиадата по математика, III място в областен кръг на олимпиадата по математика,  III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво FLYERS/ и участие в национален кръг, II място в областен кръг на лингвистично кенгуру на английски език.

Иван Иванов Николов
- I място в математически турнир "Черноризец Храбър", II място в математическо състезание на Детски комплекс - Сливен, II място в общински кръг на олимпиадата по математика; Международен математически турнир "Математика без граници": първи кръг - сребърен медал, втори и трети кръг - бронзов медал.

Юлия Стилианос Месохорянаки
- III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру",  III място в областен кръг на лингвистично кенгуру на английски език.

Радост Валентинова Михайлова
- II място в Коледно математическо състезание, III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Елеонора Петрова Василева - II място в Коледно математическо състезание

Рая Георгиева Димитрова - III място в математически турнир "Черноризец Храбър"
Елица Стоянова Стоянова - III място в Коледно математическо състезание
Пламен Огнянов Желев - III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Адриана Данаилова Димитрова - III място в Областен математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Борислав Диянов Георгиев
- III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско Кенгуру"

Мартин Петков Калайджиев - I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво STARTERS/
Бурак  Бора  Бали - I място в училищен кръг на състезание по английски език на Асоциацията на Кембридж училищата в България /Ниво  MOVERS/

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ


1. Мила Николаева Колева ІV Б - за цялостен принос
2. Адриана Данаилова Димитрова ІV А - за постижения в областта на математиката
3. Ивана Иванова Панайотова ІV Б - за постижения в областта на математиката
4. Иван Иванов Николов ІV Г - за постижения в областта на математиката
5. Кристиян Тодоров ІV Г - за постижения в областта на спорта
6. Виолина Яниславова Митрофанова ІV Б - за постижения в областта на спорта
7. Николай Антониев Господинов ІV В - за постижения в областта на спорта

2013/2014 учебна година

Иван Иванов Николов - I място в Математически турнир "Черноризец Храбър", I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", II място в Математически турнир "Иван Салабашев", I място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру", I място във Великденско математическо състезание
Мила Николаева Колева
- I място в Коледно математическо състезание, II място в Математически турнир "Черноризец Храбър", II място във Великденско математическо състезание, III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру". Първо място в конкурс за рисунка на ДПП "Сините камъни" - "Пеперудите - разперили криле, вместо цвят - събрали цветове".
Стефания Стефанова Данчева
- I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"
Адриана Данаилова Димитрова - I място в Математически турнир "Иван Салабашев", III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"
Ивана Иванова Панайотова
- II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру", III място в Коледно математическо състезание
Мила Красинова Петкова - I място във Великденско математическо състезание
Евгени Емилиянов Петров - I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Йоан Мартинов Благоев - II място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Дамян Иванов Димов - II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Рая Георгиева Димитрова - II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"
Давид Ангелов Тодоров - II място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"
Алекс Пенев Иванов - II място в Коледно математическо състезание
Биляна Димитрова Коджабашева - II място в Коледно математическо състезание
Полина Дианова Иванова - II място в Коледно математическо състезание
Цветелина Тихомирова Цанкова - II място в Коледно математическо състезание
Петър Атанасов Михайлов
- II място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Мартин Петков Калайджиев - III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Борислав Диянов Георгиев - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Иван Димитров Кънев - III място в Математически турнир "Иван Салабашев"
Йоан Златинов Попов - III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Кристиана Пламенова Парушева - III място в областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру"


Кристиана Парушева - поощрителна награда в национален конкурс за коледна картичка на Художествена галерия "Д. Добрович"

Мила Красинова Петкова и Елица Христова Баева - класирани за национален кръг на състезанието "Ключът на музиката"

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1. Слави Красен Вълков ІV А
2. Мила Красенова Петкова ІV Б
3. Йоан Златинов Попов ІV В


Разгледай във facebook галерията със снимки от награждаването на 24 май 2014 година!

2012/2013 учебна година

Мила Николаева Колева от втори клас и Мартин Николаев Колев от четвърти клас - първо място и златен медал в национален кръг на състезанието по английски език на Кеймбридж училищата в България.
Иван Иванов Николов
- I място в математически турнир "Черноризец Храбър", I място във Великденско математическо състезание, II място в Коледно математическо състезание, III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Мила Николаева Колева - I място в математически турнир "Иван Салабашев", I място във Великденско математическо състезание, II място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"
Цветелина Тихомирова Цанкова - I място в мат. състезание "Европейско Кенгуру", II място в Коледно математическо състезание, III място във Великденско математическо състезание
Пламен Огнянов Желев - I място в Коледно математическо състезание, III място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място във Великденско математическо състезание
Ивана Иванова Панайотова - I място в математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков", III място във Великденско математическо състезание
Давид Ангелов Тодоров - I място в мат. състезание "Европейско Кенгуру"
Бурак Бора Бали - II място в Коледно математическо състезание
Елия Руменова Арсова - II място в Коледно математическо състезание
Борислав Диянов Георгиев - III място в мат. състезание "Европейско Кенгуру"
Милен Иванов Костадинов - III място във Великденско математическо състезание
Маргарита Анатолиева Стоянова - III място във Великденско математическо състезание

24 май 2013 г.

Мила Николаева Колева и Мартин Николаев Колев - награди за изявени ученици от Община Сливен по случай 24 май - Денят на славянската писменост и българската просвета и култура

http://www.sliven.bg/index.csp?f=news-110614

Номинирани ученици за 24 май 2013 г.

Габриела Великова Великова IV "в" клас - за цялостен принос
Мартин Николаев Колев
IV "а" клас - за постижения в областта на английския език
Валентин Христов Бонев
IV "а" клас - за спортни постижения

2011/2012 учебна година

Александър Дойчинов Георгиев
I място в Коледно математическо състезание

Георги Добринов Иванов
I място в Коледно математическо състезание

Давид Ангелов Тодоров
II място в Коледно математическо състезание

Кристиана Пламенова Парушева

I място в Коледно математическо състезание, III място във Великденско математическо състезание

Явор Георгиев
I място в Математическо състезание "Европейско кенгуру"

Цветелина Тихомирова Цанкова
II място в Коледно математическо състезание

Вивиан Венциславова Михнева
III място в Коледно математическо състезание

Йоан Златинов Попов
II място в Математически турнир "Иван Салабашев"

Диляна Тошкова Гичева

II място в Коледно математическо състезание, III място в "Европейско кенгуру", III място в Математически турнир "Иван Салабашев"

Маргарита Анатолиева Стоянова
III място в Коледно математическо състезание

Христина Бъчварова
III място в Математическо състезание "Европейско кенгуру"

Иван Иванов Николов
III място в Коледно математическо състезание

Наградени ученици на 24 май за цялостен принос

Диляна Тошкова Гичева ІV "а" клас
Лилия Дичева Узунова ІV "б" клас
Христина Дончева Бъчварова ІV "в" клас


 

1стр.       2стр.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню