ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прогимназиален етап

Учители

Огнян Тодоров
Магистър по български език и литература, II ПКС

Тонка Цуцова
Магистър по български език и литература, немски език, II ПКС

Диана Петрова
Бакалавър "Българска филология"
Е
-mail: stefanova201@gmail.com

Йоана Динева
Бакалавър българска филология
Магистър Начална училищна педагогика

Тел.: 0877 880 177

Емилия Йорданова
Магистър по английски език, руски език

E-mail: emijo@abv.bg

Деяна Бакалска
Магистър по английски език

E-mail:

Ивелина Буранова
Магистър по английски език

E-mail: laura_burans@yahoo.com

Галина Забунова
Учител по математика

E-mail: gaza
4@abv.bg

Красимира Гинчева
Магистър по математика,
II ПКС

Динко Паскалев
Бакалавър "Компютърно и софтуерно инженерство",
E-mail: dinko.paskalev@gmail.com

Дияна Дамянова

Магистър по география

Павел Атанасов
Бакалав
ър по история
E-mail: pavel9657
@abv.bg

Дарина Узова
Магистър по химия, II ПКС

E-mail: dari_uz@mail.bg

Василена Желязкова
Магистър по биология

E-mail: vasilena1963@abv.bg

Маргарита Тодорова
Магистър изобр. изкуство
E-mail: magika@mail.bg

Гончо Стоянов
Магистър по
физическо възпитание и спорт

E-mail: art_sl@abv.bg

Aделин Найденов
Магистър по
информационни технологии

Тодор Стоянов
Бакалавър по музика

Maртина Вълева
Бакалавър българска филология
E-mail: martina.vylevaa@abv.bg


Силвия Китанова
Бакалавър по "Педагогика на обучението по български език и история", II ПКС
Е-
mail: silviq_kitanova@abv.bg

Анастасия Янакиева
Магистър по
физическо възпитание и спорт

II
ПКС

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню