ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Разписания и графици

Училището

Разписание на часовете за 1 и 2 клас:

Разписание на часовете за 3-7 клас:

Час

I смяна

II смяна

1-ви час

8:00 - 8:35 ч.

2-ри час

8:50 - 9:25 ч.

3-ти час

9:45 - 10:20 ч.

4-ти час

10:35 - 11:10 ч.

5-ти час

11:25 - 12:00 ч.

6-ти час

12:15 - 12:50 ч.

Час

3-4 клас

5-7 клас

1-ви час

8:00 - 8:40 ч.

8:00 - 8:45 ч.

2-ри час

8:50 - 9:30 ч.

8:55 - 9:40 ч.

3-ти час

9:40 - 10:20 ч.

9:50 - 10:35 ч.

4-ти час

10:40 - 11:20 ч.

10:55 - 11:40 ч.

5-ти час

11:30 - 12:10 ч.

11:50 - 12:35 ч

6-ти час

12:20 - 13:00 ч.

12:45 - 13:30 ч

7-ми час

13:40 - 14:25 ч

График на учебното време за 2018-2019 г.

Първи учебен срок

17.09.2018 г. - 04.02.2019 г.

Втори учебен срок


06.02.2019 г. - 31.05.2019 г. за I - IV клас; 14.06.2019 г. за V - VI клас; 28.06.2019 г. за VII клас


Ваканции:

Есенна - 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.
Коледна – 2
2.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.
Междусрочна – 05.02.2019 г.
Пролетна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.

Неучебни дни:

26.10.2018 г. - Димитровден, празник на град Сливен
02.03. 2019 г. - Празник на ОУ "Д-р Иван Селимински"
21
.05.2019 г.- ДЗИ по БЕЛ
2
3.05.2019 г.- Втори ДЗИ

НВО в 7. клас

17.06.2019 г.- НВО в 7 клас по БЕЛ
19.06.2019 г.- НВО в 7 клас по Математика
21.06.2019
г. - НВО по чужд език (по желание)

 

ГРАФИК
КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ - I СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


ГРАФИК
ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ - НАЧАЛЕН ЕТАП - II СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


ГРАФИК
ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - II СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


ГРАФИК
ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ - НАЧАЛЕН ЕТАП - II СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


ГРАФИК
ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - II СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Седмично разписание на 1 клас - I срок
Седмично разписание на 2 клас - I срок
Седмично разписание на 3 клас - I срок
Седмично разписание на 4 клас - I срок

Седмично разписание на 5 клас - I срок
Седмично разписание на 6 клас - I срок
Седмично разписание на 7 клас - I срок

Назад към съдържанието | Назад към главното меню