ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Разписания и графици

Училището

Разписание на часовете за 1 и 2 клас:

Разписание на часовете за 3-7 клас:

Час

I смяна

II смяна

1-ви час

8:00 - 8:35 ч.

2-ри час

8:50 - 9:25 ч.

3-ти час

9:45 - 10:20 ч.

4-ти час

10:35 - 11:10 ч.

5-ти час

11:25 - 12:00 ч.

6-ти час

12:15 - 12:50 ч.

Час

I смяна

II смяна

1-ви час

8:00 - 8:40 ч.

13:15 - 13:55 ч.

2-ри час

8:50 - 9:30 ч.

14:05 - 14:45 ч.

3-ти час

9:40 - 10:20 ч.

14:55 - 15:35 ч.

4-ти час

10:40 - 11:20 ч.

15:55 - 16:35 ч.

5-ти час

11:30 - 12:10 ч.

16:45 - 17:25 ч.

6-ти час

12:15 - 12:55 ч.

17:30 - 18:10 ч.

График на учебното време за 2017-2018 г.

Първи учебен срок

15.09.2017 г. - 02.02.2018 г.

Втори учебен срок


07.02.2018 г. - 01.06.2018 г. за I - IV клас; 15.06.2018 г. за V - VII клас


Ваканции:

Есенна - 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.
Коледна – 2
3.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.
Междусрочна – 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.
Пролетна
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

Неучебни дни:

26.10.2017 г. - Димитровден, празник на град Сливен
02.03. 2018 г. - Празник на ОУ "Д-р Иван Селимински"
21
.05.2018 г.- ДЗИ и НВО в 7 клас по БЕЛ
2
3.05.2018 г.- Втори ДЗИ и НВО в 7 клас по Математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

ГРАФИК
КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ - I СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


ГРАФИК
ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ - НАЧАЛЕН ЕТАП - II СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


ГРАФИК
ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - II СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


ГРАФИК
ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ - НАЧАЛЕН ЕТАП - II СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


ГРАФИК
ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - II СРОК - УЧЕБНА 2017/2018 Г.


СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Седмично разписание на 1 клас - I срок
Седмично разписание на 2 клас - I срок
Седмично разписание на 3 клас - I срок
Седмично разписание на 4 клас - I срок

Седмично разписание на 5 клас - I срок
Седмично разписание на 6 клас - I срок
Седмично разписание на 7 клас - I срок

Назад към съдържанието | Назад към главното меню