ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Резултати от олимпиади и състезания

Ученици

2021 / 2022 учебна година

2020 / 2021 учебна година

2019 / 2020 учебна година

2017 / 2018 учебна година

Резултати
от областен кръг на олимпиадата по
история и цивиизации  -   5- 12 клас,
7-12 клас

Резултати
от областен кръг на олимпиадата по география и икономика - 5. клас
, 6. клас,
7-12 клас

2016 / 2017 учебна година

2015 / 2016 учебна година

Резултати от Великденско математическо състезание - 23.04. 2016 г.

Резултати от математическо състезание на Асоциация "Кенгуру без граници" - 19.03.2016 г.

Резултати от Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Резултати от Коледно математическо състезание - 13.12.2015 г.

Резултати от Математически турнир "Иван Салабашев" - 5.12.2015 г.

Резултати от Математически турнир "Черноризец Храбър" - 2015 г.

Резултати на учениците от област Сливен, участвали в Националната олимпиада по география и икономика - областен кръг

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика

Резултати от  областния кръг на националното състезание "Ключът към музиката"

Резултати от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ

РЕЗУЛТАТИ  от областен кръг на олимпиадата по география и икономика


ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Националната олимпиада по география и икономика


ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛНАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА XLVII ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА − 2016 г.от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии за участие в


ПРОТОКОЛ ЗА ЛАУРЕАТИТЕ НА XLVIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Протокол за класиране на учениците от IV клас, номинирани за участие в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога - 2016"

Резултати от областен кръг на състезанието "Знам и мога"

Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизацияПРОТОКОЛ на Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизация
на допуснатите до национален кръг ученици от VІІ клас – 2016 г.


ЛАУРЕАТИ на Националната олимпиада по история и цивилизация 16 - 17 април 2016 г. – СОЗОПОЛ

Окончателен протокол за резултатите от областен кръг на Националната олимпиада по физика

Протокол за допуснатите до участие в национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати от областния кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование

2014 / 2015 учебна година

 

2013 / 2014 учебна година

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДИ

Протокол за резултатите на учениците, предложени за участие в национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Протокол на лауреатите от националния кръг на XLVI ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Ученици, допуснати до участие в НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА XLVI ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Протокол на допуснатите до участие в Националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование


Резултати от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ

Резултати от областен кръг на олимпиадата по физика

Протокол на класираните ученици за национален кръг на състезанието "Ключът на музиката"


Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

ПРОТОКОЛ за резултатите от националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география


Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика

2012 / 2013 учебна година

Резултати от I Математически турнир "Проф. д-р Д. Табаков"

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
Ученици, предложени за участие  в национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
Протокол от арбитражния преглед на писмените работи, предложени за участие в 45-тата НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Протокол на ЛАУРЕАТИТЕ НА 45. ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика

Ученици, предложени за участие в национален кръг на олимпиадата по физика

Резултати от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика

Резултати от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ
Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика


Резултати от областния кръг на националната олимпиада по история и цивилизация

Протокол на националната комисия по история и цивилизация на допуснатите до национален кръг ученици от VII клас

2011 / 2012 учебна година

Великденско математическо състезание:

Европейско кенгуру:

Коледно математическо състезание:

Математическо състезание "Иван Салабашев":

Класиране от Национален кръг на 44-та Олимпиада по химия и опазване на околната среда

ПРОТОКОЛ от арбитражния преглед на писмените работи, предложени за участие в

НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 44-та ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Списък на учениците, допуснати до национален кръг по физика

Списък на учениците, допуснати до национален кръг по история


Списък на учениците, предложени за участие в национален кръг на олимпиадата по физика


Списък на учениците, предложени за участие в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда


Протокол за резултатите от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати от областен кръг на олимпиадата по физика
- VII клас

Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация:   V клас,      VI клас,       VII клас

Списък на учениците, класирани за областен кръг на олимпиадата по история


Класирани за областен кръг на олимпиадата по математика


Класирани за областен кръг на олимпиадата по химия и ООС

Резултати от общински кръг на олимпиадата по география


Резултати от общински кръг на олимпиадата по биология
и здравно образование

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика


Резултати от областния кръг на олимпиадата по Български език и литература

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика


2010 / 2011 учебна година

Теми и отговори на задачите от Математически турнир "Иван Салабашев" - 4.12.2010 г.

Класиране на участниците в Коледно математическо състезание
Класиране на участниците в Математически турнир "Иван Салабашев"

Резултати от общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация - 5 клас,       6 клас,       7 клас
Класирани ученици от проведеното национално състезание по английски език на
Cambridge училищата в България
Резултати от олимпиадата по география - 5 клас,       6 клас,           7 клас
Резултати от състезание по математика за 7 клас
Резултати от общински кръг на олимпиадата по физика
Резултати от общински кръг на олимпиадата по химия
Резултати от общински кръг на олимпиадата по БЕЛ
Резултати от състезанието по БЕЛ - 6.02.2011 г.

Резултати от общински кръг на олимпиадата по биология
Резултати от общински кръг на олимпиадата по математика -  4 клас,        5 клас,     6 клас,       7 клас
Резултати от интердисциплинарно състезание "Знам и мога" - 4 клас

Класиране за национален кръг на олимпиадата по физика и астрономия
Класирани ученици от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика и астрономия
Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати от Великденско математическо състезание - 1 клас   2 клас   3 клас   4 клас   5 клас   6 клас    7 клас

2009 / 2010 учебна година

Ученици, класирани за Областния кръг на олимпиадата по Български език и литература

Ученици, класирани за Областния кръг на олимпиадата по химия


Ученици, класирани за Областния кръг на олимпиадата по физика

Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

Резултати от общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

Резултати от I кръг на националното интердисциплинарно състезание "Знам и мога"

Класиране на участниците в Математически турнир "Иван Салабашев"

Резултати от общински кръг на олимпиадата по математика - IV клас


Класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по география


Резултати от общински кръг на олимпиадата по математика - V, VI, VII клас

Протокол
за резултатите от областния кръг на олимпиадата по химия

Резултати
от общински кръг на олимпиадата по БЕЛ

Резултати
от областния кръг на Националното състезание-тест по български език и литература

Резултати
от областен кръг на олимпиадата по математика - 4 клас


Резултати от национален кръг на състезанието по английски език

Резултати
от общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати
от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Великденско математическо състезание:  3 клас         4 клас         2, 5, 6 клас        1, 7 клас

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика - 4, 5, 6, 7 клас

Назад към съдържанието | Назад към главното меню