ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществен съвет

Училището

ПРАВИЛНИК
за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


ПОКАНА
за родителски срещи за избор на родители - членове на Обществен съвет към ОУ "Д-р Иван Селимински"

ПРОТОКОЛ
за избор на членове на Обществен съвет към ОУ "Д-р Иван Селимински"

Новият Обществен съвет - 2019 г.

1. Д-р Свилен Станчев Станчев - председател;
2. Теодора Стефанова Велева
3. Милка Стоянова Петкова                                        
4. Мила Георгиева Нинова                                                    
5. Кирил Проданов Динев                                               
6. Атанас Тодоров Чанев                                            
7. Велина Андонова Дунчева - представител на Община Сливен                                       
8. Миглена Ненчева Константинова - председател на Училищното настоятелство

Назад към съдържанието | Назад към главното меню