ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

2012/2013 г.

Училището > Проекти

Проекти през учебната 2012/2013 година

През учебната 2012/2013 година  в ОУ "Д-р Иван  Селимински" стартира  вторият етап на тригодишния проект ВG 051 O001-4.2.05-0001 Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски  хоризонти - УСПЕХ. Проектът се осъществява с подкрепата на оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" и  е съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавните и общински училища.

Утвърдени  са  7 групи за извънкласна дейност  със Заповед №РД-15577/12.10.2012г. на Министъра на  МОМН за периода  от 20.10.2012г. до 09.06.2013 г. Сформирани са групи  по интереси като  Клуб "Вълшебството на хартията и боичките" -1 клас с ръководител Бояна Петкова, Клуб "Вълшебството на хартията и боичките" -1 и 2 клас с ръководител Йовка  Георгиева, Клуб "Здрави малчугани" - 3-4клас с ръководител Валерия Минкова,  Клуб "Пътешественик" - 4 клас с ръководител Анна Илиева, Клуб "Бойните умения на българите" - 5клас с ръководител Румяна Илчева, Секция "Туризъм" - 7 клас с ръководител Юрка Калъпчиева, Клуб "Архимед" - 7 клас с ръководител Стефан Попов.

ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА"С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК", МОДУЛ 1


   
По Национална програма "Сгрижа за всеки ученик", модул 1 са  сформирани 4 групи за работа с изявени ученици в ОУ "Д-р Иван Селимински" през учебната 2012/2013г. - 2 групи по химия  и опазване на околната среда с ръководител Дарина Узова, 1 група по история и цивилизация с ръководител Татяна Андреева и 1 група по физика с ръководител Хрисимира Великова. Групите се финансират на база класирани и участвали ученици от училището на национални кръгове на олимпиади. Общо 8 ученика  от ОУ "Д-р Иван Селимински" се явиха  на  3 участия в национални кръгове на олимпиади. Сумата, отпусната от МОМН по Националната програма е 3120.00 лв. Чрез този проект се дава възможност да се открият и подготвят онези ученици, които са с изявени възможности в областта на историческото познание, химия и физика.ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА  ПРОГРАМА "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ"  МЯРКА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"


Назад към съдържанието | Назад към главното меню