ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Проект "Квалификация"

ОУ „Д-р Иван Селимински” – домакин по проект „Квалификация” – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита  IT структура.


  През месец октомври ОУ „Д-р Иван Селимински” се прояви като домакин в поредица от срещи, в които директори от различни области на страната гостуваха в училището като участници в Национална програма „Квалификация” – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита  IT структура, одобрена с Решение №271/20.04.2018г. на Министерски съвет.
    На 18 октомври се проведе първата среща, на която 30 директори и преподаватели от Бургаския регион имаха възможността да се потопят в атмосферата на образователния процес в ОУ „Д-р Иван Селимински”. Утвърдената от години практика на „Училище от затворен тип”, в което не се допускат родители и външни лица, беше силно впечатляваща за гостуващия екип.
    Педагогическите специалисти от Бургаска област успяха нагледно да се запознаят с приложението на информационните и комуникационни технологии в училището. Споделената практика на учителите в ОУ „Д-р Иван Селимински” доказа, че използването на разнообразни образователни платформи и софтуерни продукти (Мozabook, Уча.се, Phoenix, Scratch), е гаранция за постигането на високи резултати на национално ниво.
   Директорите от Бургаския регион имаха възможността да се уверят, че приложението на технологиите като част от цялостната екипна работа води до повишаване на мотивацията за учене на учениците и приобщаване на родителите към образователния процес.
Училището беше представено пред посетителите и като част от програмата за обучение на учители и ученици като медиатори. Медиацията беше демонстрирана като иновативен подход, в който не чрез готови отговори, а чрез предоставяне на възможност засегнатите сами да изявяват своите искания, се постига оптимално разрешаване на проблемната ситуация.
    Гостите посетиха и музея към училището, открит  в чест на 100-годишнината от основаването му. Сбирката в три раздела ("Училището", "Учителите", "Учениците”) проследява историята на училището по хронологичен ред, биографии и факсимилета на трудове на изявени учители и възпитаници на училището. Най-голямо впечатление на  екипа от Бургас направиха държавната награда на училището - Орден "Червено знаме на труда", връчена по случай 75-тия му юбилей и изявените възпитаници на училището.
  Обмененият опит и практики представи ОУ „Д-р Иван Селимински” като училище, което успешно прилага най-новите образователни стратегии с цел по-висока квалификация на педагогическите специалисти и  усъвършенстване на образователния процес.

1      2     3      4

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню