ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището


Прием 2019-2020

На основание чл. 258 и чл. 259 от ЗПУО, чл. 44 ал. 1 и ал. 2 от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката, и становище на Обществения съвет на ОУ "Д-р Иван Селимински", е утвърден следния план-прием за учебната 2019/2020 година:


  • Първи клас - 3 паралелки, с по 24 ученици в паралелка;

  • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка.


Заповед,
утвърждаваща план-приема през учебната 2019/2020 година


Заповед
за
прием на ученици в I и V клас през учебната 2019/2020 година

Ден на отворените врати: 21 май, 8:00 - 17:00 часа.


Линк за вход в електронната платформа за прием в първи клас:

ГРАФИК
на дейностите по приемането на ученици в първи клас за учебната 201
9/2020 г.


I -во класиране

1. Регистриране на заявления - в електронна система

Начало

28 май 2019 г. - 13:00 часа

Край

1 юни 2019 г. - 23:59 часа

Обявяване на резултати от класирането - 04 юни 2019 г.

2. Записване в училище

Начало

05 юни 2019 г. - 9:00 часа

Край

07 юни 2019 г. - 17:00 часа

Обявяване на свободните места: 11 юни 2019 г.

II -ро класиране

1. Регистриране на заявления - в електронна система

Начало

12 юни 2019 г. - 10:00 часа

Край

14 юни 2019 г. - 23:59 часа

Обявяване на резултати от класирането - 17 юни 2019 г.

2. Записване в училище

Начало

18 юни 2019 г. - 9:00 часа

Край

20 юни 2019 г. - 17:00 часа

Обявяване на свободните места: 21 юни 2019 г.

III -то класиране

1. Регистриране на заявления - в електронна система

Начало

22 юни 2019 г. - 10:00 часа

Край

24 юни 2019 г. - 23:59 часа

Обявяване на резултати от класирането - 26 юни 2019 г.

2. Записване в училище

Начало

27 юни 2019 г. - 9:00 часа

Край

28 юни 2019 г. - 17:00 часа


РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за бъдещите първокласници - 20 юни /четвъртък/, 17.30 часа.


НАРЕДБА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН   Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

Прием на петокласници

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

Прием на ученици в  V  клас за учебната 2019/2020 година


1. Критерии за прием:


Критерии

К1

Ученици, завършили 4. клас в НУ "Васил Левски"

20 т.

К2

Брат/сестра, обучаващи се в училище

15 т.

К3

Ученици от други училища

10 т.

При равен брой точки се прилага допълнителен критерий – общ брой точки получени на Национално външно оценяване – 4. клас по Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото."


2.  График на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година:

• Подаване
заявление по образец и копие на удостоверение за завършен 4. клас: 04.06.-06.06. 2019 г. вкл.

• Първо класиране – 1
3.06.2019 г.
Записване: 14.06.2019 г. и 18.06.2019 г.

Второ класиране – 20.06.2019 г.

  • Записване: 21.06.2019 г.


Необходими документи за записване:
    1. Удостоверение за преместване;
    2. Удостоверение за завършен 4.клас – оригинал.


ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в пети клас - Изтегли

СВОБОДНИ МЕСТА за пети клас: 46
Работно време на комисията за приемане на заявления за 5. клас: от 9,00 ч. до 16,30 часа.РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за бъдещите петокласници
- 11 септември /сряда/ от 11:00 часа

Назад към съдържанието | Назад към главното меню