ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището


Прием 2020-2021

На основание чл. 258 и чл. 259 от ЗПУО, чл. 44 ал. 1 и ал. 2 от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката, и становище на Обществения съвет на ОУ "Д-р Иван Селимински", е утвърден следния план-прием за учебната 2020/2021 година:


  • Първи клас - 3 паралелки, с по 24 ученици в паралелка;

  • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка.Заповед,
утвърждаваща план-приема през учебната 2020/2021 годинаПрием на петокласници

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

Прием на ученици в  V  клас за учебната 2020/2021 година

1. Критерии за прием:


Критерии

К1

Брат/сестра, обучаващи се в училище  

20 т.

К2

Ученици, завършили 4. клас в НУ "Васил Левски"

15 т.

К3

Ученици от други училища

10 т.

При равен брой точки се прилага допълнителен критерий – успех от задължитената подготовка.

1. Брой свободни места: 54

2.  График на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2020/2021 година:

• Подаване
заявление по образец и копие на удостоверение за завършен 4. клас: 18.06.-22.06. 2020 г. вкл.

• Първо класиране –
24.06.2020 г.
Записване: 25.06.2020 г. и 26.06.2020 г.

Второ класиране – 17.07.2020 г.

  • Записване: 20.07.2020 г.

  • След 21.07.2020 г. - обявяване на свободните места.


Необходими документи за записване:
    1.
Оригинал на удостоверение за завършен 4. клас;
    2. Удостоверение за преместване
.

На 9.09. от 10 часа - среща на новопостъпилите петокласници за разпределение по паралелки.

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в пети клас - Изтегли


Линк за вход в електронната платформа за прием в първи клас:

ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК
на дейностите по приемането на ученици в първи клас за учебната 20
20/2021 г.


Първо класиране

Дата

Дейности по приема

1

26 май 2020 г.
Начална дата за отваряне на системата

От 13 ч. на тази дата може да се подават заявления за прием.

2

30 май 2020 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

3

2 юни 2020 г.
Дата на касиране

До 15 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

3 юни 2020 г.
Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

5 юни 2020 г.
Крайна дата на записване

До 17 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

Второ класиране

Дата

Дейности по приема

1

8 юни 2020 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12 ч. на тази дата ще бъдат пубиквани свободните места в специализирания сайт за прием.
От 13 ч. на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

2

12 юни 2020 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

3

15 юни 2020 г.
Дата на касиране

До 15 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

16 юни 2020 г.
Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в учиището, в което са приети.

5

18 юни 2020 г.
Крайна дата на записване

До 17 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

Трето класиране

Дата

Дейности по приема

1

19 юни 2020 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 11 ч. на тази дата ще бъдат пубиквани свободните места в специализирания сайт за прием.
От 13 ч. на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

2

22 юни 2020 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

3

24 юни 2020 г.
Дата на касиране

До 15 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

25 юни 2020 г.
Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в учиището, в което са приети.

5

30 юни 2020 г.
Крайна дата на записване

До 17 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

Забележка: При наличие на свободни места в училищата, след извършване на трите класирания, ще бъдат организирани извънредни класирания. Информация за извънредните класирания ще бъде публикувана на специализирания сайт за прием на учениците в I клас в раздел Новини.Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню