ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището

Прием 2014-2015
Трето основно училище "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен ОБЯВЯВА
ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ
за учебната 2014/2015 година в три паралелки ПЪРВИ КЛАС

Процедура за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2014/2015 г., съгласно решение на Педагогически съвет с протокол № 5 от 13.02.2014 г.


Училището обявява 3 паралелки прием на ученици в І клас за учебната 201
4/2015 г.


Критериите  за подбор на ученици, когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата:

1. Ученици, които живеят в близост до училището - районът, очертан на картата. /Удостоверява се с документ/
2. Наличие на деца от семейството, които вече се обучават в училището.

Класирането на останалите кандидати се извършва по реда на заявленията за прием до изчерпване капацитета на паралелките.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА


1. Подаване на заявление по образец
- от 17.03.2014 г. до 30.05.2014 г.
2. Обявяване на І-во  класиране - 0
2.06.2014г. в 17 часа. Записване на приетите ученици: 03.06. - 04.06.2014 г.
3. Попълване на свободните места - по ред на подадените заявления до попълване капацитета на паралелките - от 0
5.06. до 6.06.2014 г.
4.   Провеждане на родителска среща
: на 12.06.2014 г. от 17:30 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

                                                                             

 • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас;

 • Ксерокопие от акта за раждане на детето.


Класни ръководители на
I клас за учебната 2014/2015 година:
Мариана Недева - 1 "а" клас
Радост Петкова - 1 "б" клас
Станимира Фандъкова - 1 "в" клас

Условия за обучение:

 • 3 часа ЗИП, избран от родителя;

 • полуинтернатна група /занималня/;

 • осигуряване на топъл обяд;

 • сигурност и безопасност за първокласниците (в сградата на начален етап се обучават само ученици от 1 до 4 клас);

 • в помощ на учениците работят медицинско лице, педагогически съветник, библиотекар.


Извънкласни форми:

 • компютърно обучение;

 • мажоретен състав;

 • вокална група;

 • екологичен клуб;

 • спортни секции.


Изтегли заявление:

   Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

Прием на петокласници

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

Назад към съдържанието | Назад към главното меню