ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището


Прием 2018-2019


На основание чл. 258 и чл. 259 от ЗПУО, чл. 44 ал. 1 и ал. 2 от Наредба
10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката, и становище на Обществения съвет на ОУ "Д-р Иван Селимински", е утвърден следния план-прием за учебната 2018/2019 година:


  • Първи клас - 3 паралелки, с по 24 ученици в паралелка;

  • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка.Заповед,
утвърждаваща план-приема през учебната 2018/2019 година

 


НАРЕДБА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН   Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

Прием на петокласници

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

Критерии за прием на ученици в  V  клас

Критерии

К1

Ученици, завършили 4. Клас в ОУ „Д-р Иван Селимински“

К2

Ученици, завършили 4. Клас в начално училище, в района на училището

К3

Ученици, живеещи в района на училището, определен от Община Сливен

К4

Други ученици от семейството, които се обучават в училище

К5

Деца на служители, работещи в училището

К6

Близост до местоработата на родителите

К7

Ученици, живеещи в други райони

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню