ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището

Прием 2015-2016
Трето основно училище "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен ОБЯВЯВА
ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ
за учебната 2015/2016 година
на основание чл.35 ал.1 и чл. 36, ал.2  от Правилника за приложение на закона за народната просвета

Процедура за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2015/2016 г., съгласно решение на Педагогически съвет с протокол № 5 от 12.02.2015 г.


Училището обявява прием на ученици в І клас за учебната 2015/2016 г.


Критериите  за подбор на ученици, когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата:

1. Ученици, които живеят в близост до училището - районът, който е очертан на картата. /Удостоверява се с документ за самоличност на родителя/
2. Деца, които имат по-големи братя и сестри в училището. /Копие от ученическа книжка/
3. Деца, чиито родители са учители в училището.

Класирането на останалите кандидати се извършва по реда на подаване на заявленията.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА:


1. Подаване на заявление по образец
- от 04.03.2015 г. до 29.05.2015 г.
2. Обявяване на І-во  класиране - 01.06.2015 г. в 17.00 часа.
3. Записване на приетите ученици: 02.06. - 03.06.2015 г.
4. Попълване на свободните места  до 16.06.2015 г.
Родителска среща ще се проведе на 23.06.2015 г. от 17:30 часа


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                                                                             
1. Завление по образец /Предоставя се от училището или се изтегля от сайта
/
2.
Ксерокопие от Акт за раждане на детето.
3. При ползване на предимство се предоставят: лична карта на родител и копие от титулната страница на бележника.Условия за обучение:

  • 3 часа ЗИП, избран от родителя;

  • полуинтернатна група /занималня/;

  • осигуряване на топъл обяд;

  • сигурност и безопасност за първокласниците (в сградата на начален етап се обучават само ученици от 1 до 4 клас);

  • в помощ на учениците работят медицинско лице, педагогически съветник, библиотекар.
Извънкласни форми:

  • компютърно обучение;

  • мажоретен състав;

  • вокална група;

  • екологичен клуб;

  • спортни секции.


Изтегли заявление:

   Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

Прием на петокласници

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню