ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището

Прием на петокласници
за учебната 2016/2017 година

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

Заявления се приемат от 1.06.2016 г. до запълване на свободните места.
Документи за прием:
1. Удостоверение за преместване
2. Характеристика на ученика


На 8.09.2016 г. в 10:00 часа - пробно събиране на петокласниците за разпределение по паралелки.


За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

Прием 2016-2017
Трето основно училище "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен ОБЯВЯВА
Прием в 1. клас
през учебната 2016/2017 година
на основание чл.35 ал.1 и чл. 36, ал.2  от Правилника за приложение на закона за народната просвета

Процедура за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2016/2017 г., съгласно решение на Педагогически съвет с протокол № 5 от 18.02.2016 г.


Училището обявява прием на ученици в І клас за учебната 2016/2017 г.


Критериите  за подбор на ученици, когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата:

1. Ученици, които живеят в близост до училището - районът, който е очертан на картата. /Удостоверява се с документ за самоличност на родителя/
2. Деца и внуци на учители и служители в училището.

Класирането на останалите кандидати се извършва по реда на подаване на заявленията.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА:


1. Подаване на заявление по образец
- от 01.03.2016 г. до 30.05.2016 г.
2. Обявяване на І-во  класиране - 01.06.2016 г. до 17.00 часа.
3. Записване на приетите ученици: 02.06. - 03.06.2016 г.
При записване се предоставя оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.

4. Попълване на свободните места:  до 16.06.2016 г.
Родителска среща ще се проведе на 14.06.2016 г. от 17:30 часа


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                                                                             
1. Завление по образец /Предоставя се от училището или се изтегля от сайта
/
2.
Ксерокопие на Акт за раждане
3. При ползване на предимство се предоставя лична карта на родител.Условия за обучение:

  • 3 часа ЗИП, избран от родителя;

  • полуинтернатна група /занималня/;

  • осигуряване на топъл обяд;

  • сигурност и безопасност за първокласниците (в сградата на начален етап се обучават само ученици от 1 до 4 клас);

  • в помощ на учениците работят медицинско лице, педагогически съветник, библиотекар.Извънкласни форми:

  • компютърно обучение;

  • мажоретен състав;

  • вокална група;

  • екологичен клуб;

  • спортни секции.


Изтегли заявление:

   Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню