ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището

Прием 2017-2018
ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА ДЕЦА В ПОЛУДНЕВНИ ГРУПИ И УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1 класиране


Дата

Дейности по приема

1

Начална дата за отваряне на системата
26 май 2017 г.

От 10 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

2

Крайна дата - затваряне на системата
30 май 2017 г.

До 23:59 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

3

Дата на класиране
4 юни 2017 г.

Обявяване на резултатите от класирането.

4

Начална дата - записване
5 юни 2017 г.

От тази дата, от 9 ч класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

Крайна дата - записване
7 юни 2017 г.

До 17 ч на тази дата се записват/отказват.

2 класиране


Дата

Дейности по приема

1

8 юни 2017 г.

Обявяване на свободните места за второ класиране

2

Начална дата за отваряне на системата
9 юни 2017 г.

От 10 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

3

Крайна дата - затваряне на системата
12 юни 2017 г.

До 23:59 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

4

Дата на класиране
15 юни 2017 г
.

Обявяване на резултатите от класирането.

5

Начална дата - записване
16 юни 2017 г.

От тази дата, от 9 ч класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата - записване
21 юни 2017 г.

До 17 ч на тази дата се записват/отказват.

3 класиране


Дата

Дейности по приема

1

22 юни 2017 г.

Обявяване на свободните места за трето класиране

2

Начална дата за отваряне на системата
23 юни 2017 г.

От 10 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

3

Крайна дата - затваряне на системата
25 юни 2017 г.

До 23:59 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

4

Дата на класиране
27 юни 2017 г.

Обявяване на резултатите от класирането.

5

Начална дата - записване
28 юни 2017 г.

От тази дата, от 9 ч класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата - записване
30 юни 2017 г.

До 17 ч на тази дата се записват/отказват.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ВСИЧКИ  - Удостоверение за настоящ адрес /адресна карта/, удостоверяваща адреса на заявителя;  
2.  Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
3. Личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
4. Удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);
5. Други документи, удостоверяващи критериите за класиране.
Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

Прием на петокласници

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

Критерии за прием на ученици в  V  клас

Критерии

К1

Ученици, завършили 4. Клас в ОУ „Д-р Иван Селимински“

К2

Ученици, завършили 4. Клас в начално училище, в района на училището

К3

Ученици, живеещи в района на училището, определен от Община Сливен

К4

Други ученици от семейството, които се обучават в училище

К5

Деца на служители, работещи в училището

К6

Близост до местоработата на родителите

К7

Ученици, живеещи в други райони


График на дейностите по приема на ученици в V клас за 2017/2018 учебна година:

  • · Подаване на заявление по образец, придружено с копие на Акт за раждане - в срок до 08.06.2017 г.

  • · Първо класиране – 09.06.2017 г.

  • · Записване с удостоверение на преместване /за ученици, които не са се обучавали в училище/ – 12.06.2017 г. – 14.06.2017 г.

  • · След 15.06.2017 г. – обявяване на свободните места.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню