ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището


Прием 2019-2020


На основание чл. 258 и чл. 259 от ЗПУО, чл. 44 ал. 1 и ал. 2 от Наредба
10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката, и становище на Обществения съвет на ОУ "Д-р Иван Селимински", е утвърден следния план-прием за учебната 2019/2020 година:


  • Първи клас - 3 паралелки, с по 24 ученици в паралелка;

  • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка.Заповед,
утвърждаваща план-приема през учебната 2019/2020 година

 


Линк за вход в електронната платформа за прием в първи клас:

ГРАФИК
на дейностите по приемането на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Сливен за учебната 2018/2019 г.


1 класиране


Дата

Дейности по приема

1

25 май 2018 г.

Oбявяване на свободните места за първо класиране до 17:00 ч.

2

Начална дата за отваряне на системата
26 май 2018 г.

От 10:00 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

3

Крайна дата - затваряне на системата
31 май 2018 г.

До 23:59 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

4

Дата на класиране
4 юни 201
8 г.

В 10:00 ч на тази дата ще бъдат обявени резултатите от първото класиране.

5

Начална дата - записване
5 юни 201
8 г.

От тази дата, от 9 ч класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата - записване
7 юни 201
8 г.

До 17 ч на тази дата се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

2 класиране


Дата

Дейности по приема

1

11 юни 2018 г.

Обявяване на свободните места за второ класиране до 17:00 ч.

2

Начална дата за отваряне на системата
12 юни 2018 г.

От 10 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

3

Крайна дата - затваряне на системата
1
4 юни 2018 г.

До 23:59 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

4

Дата на класиране
1
8 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането.

5

Начална дата - записване
1
9 юни 2018 г.

От тази дата, от 9 ч класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата - записване
21 юни 201
8 г.

До 17:00 ч на тази дата се записват/отказват.

3 класиране


Дата

Дейности по приема

1

22 юни 2018 г.

Обявяване на свободните места за трето класиране до 17:00 ч.

2

Начална дата за отваряне на системата
23 юни 2018 г.

От 10 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

3

Крайна дата - затваряне на системата
25 юни 2018 г.

До 23:59 ч на тази дата могат да се регистрират/ редактират/отказват заявления за прием.

4

Дата на класиране
27 юни 2018 г.

Обявяване на резултатите от класирането.

5

Начална дата - записване
28 юни 2018 г.

От тази дата, от 9 ч класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6

Крайна дата - записване
29 юни 2018 г.

До 17:00 ч на тази дата се записват/отказват.

Родителска среща за първи клас - 21 юни 2018 г. - 18,00 ч.


НАРЕДБА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН   Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

Прием на петокласници

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

Прием на ученици в  V  клас за учебната 2018/2019 година


1. Критерии за прием:


Критерии

К1

Ученици, завършили 4. клас в ОУ „Д-р Иван Селимински“

50 т.

К2

Ученици, завършили 4. клас в НУ "Васил Левски"

20 т.

К3

Брат/сестра, обучаващи се в училище

10 т.

К4

Ученици от други училища

10 т.

При равен брой точки се прилага допълнителен критерий – среден успех от оценките, подредени по низходящ ред,  получени на Национално външно оценяване  – 4. клас по Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото.

2.  График на дейностите по приемането на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година:

• Подаване на документи за записване до 15.06.2018 г. /включително/.
    1. Заявление по образец;
    2. Акт за раждане – копие;
    3. За проверка - оригинал на удостоверение за завършен IV клас
.

• Първо класиране – 19.06.2018 г.

Срок за записване от 20.06.2018 г. до 22.06.2018 г.
/включително/

Необходими документи за записване:
    1. Удостоверение за преместване;
    2. Удостоверение за завършен 4.клас – оригинал.

• Второ класиране – 27.06.2018 г.
• Срок за записване от 28.06.2018 г. до 29.06.2018 г. /включително/.
На 02.07.2018 г
.  – обявяване на свободните места.

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в пети клас - Изтегли

Родителска среща за пети клас - 11 септември 2018 г. - 10:00 ч.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню