ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обществен съвет

Училището

ПРАВИЛНИК
за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


ПОКАНА
за родителски срещи за избор на родители - членове на Обществен съвет към ОУ "Д-р Иван Селимински"

ПРОТОКОЛ
за избор на членове на Обществен съвет към ОУ "Д-р Иван Селимински"

Назад към съдържанието | Назад към главното меню