ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Доброволчески клуб "СъединенИ"

Извънкласни форми

Доброволчески клуб ,,СъединенИ“ е създаден през 2018-2019 учебна година.

Учениците от начален етап подават ръка на добри каузи. Подкрепят най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes.org:) Доброволците даряват своето време, знания и умения.
Целта е младите хора да пораснат като активни граждани, ангажиращи се с решаване на проблеми в полза на училищната общност на  местно и национално ниво.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню