ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Открити уроци - декември 2016 г.

Открит урок по география и икономика
Дияна Дамянова


    На 06.12.2016 г. г-жа Д. Дамянова изнесе открит урок по география и икономика в 5. клас на тема „Пътешествие от екватора до полюсите”. Чрез урока се обобщиха и затвърдиха знанията за природните зони на Земята, алгоритъма за описване на природните зони и условията за живот в тях. Постепенно се формират умения за описване на природна зона, работа с тематични карти, таблици, графичен материал и представяне на информация пред публика.  Урокът беше много динамичен и емоционален. Проведе се под формата на ролева игра.  Наблюдава се групова работа на учениците. Сформираните екипи представиха природните зони след много добра предварителна подготовка, търсене на информация, подготовка на презентации. Влязоха в ролята  на представители на местното население на дадена природна област, облечени в подходящи костюми и като екскурзоводи.
   В края на часа  петокласниците  бяха аплодирани от гостите на урока – много учители и родители.  На урока присъства и г-жа Кр. Станкова - старши експерт по ОНГО в РУО, която поздрави учениците за тяхното усърдие и любознателност.


Открит урок по БЕЛ - Огнян  Тодоров


   На 15.12.2016 г. г-н Огн. Тодоров проведе открит урок  по български език и литература  на тема „Проблемът за човека и другите в творбата на Екзюпери „Малкият принц” в 6. клас.
   Чрез урока учениците се запознаха с творческия свят на Екзюпери. Урокът беше интересен за учениците, тъй като се използваха разнообразни методи: четене на текст /запознаване с биографията на автора/, анимация, драматизация, беседа. Шестокласниците влязоха в роли от героите на творбата и бяха малки актьори на сцената. Използваха се и подходящи декори. Представи се творчество на учениците - ученически съчинения.
   Откроиха се темите и мотивите, които движат Малкият принц и се открояват в поведението му. Шестокласниците откриха най-важните истини в живота: приятелството и любовта. Чрез атмосферата, в която се потопиха, те обикнаха героите на Екзюпери.
  Гости на урока бяха много учители, родители и г-жа Пенчева, директор на училището. Тя поздрави учениците за тяхното усърдие и г-н Тодоров за интересния урок.

1      2     3      4

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню