ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Открити уроци - април 2016

Открит урок по Човекът и природата в 6. клас
В. Желязкова


       На 18.04.2016 г.  г-жа Василена Желязкова изнесе открит урок по Човекът и природата  в 6 В клас на тема „Същност и значение на размножаването. Видове размножаване“.      

      Учениците се запознаха с начините на безполово размножаване при растения и животни чрез клипове, анимации, модели и части от живи растения. Попълваха таблица с информация, извлечена от разказа на учителя, както и от клиповете. Разпознаваха по схеми видове и начини на безполово и полово размножаване. Разсъждаваха върху проблема: Кой вид размножаване се е наложил в природата и защо? Урокът завърши със следната мисъл: „Размножаването е единственият път към безсмъртието. Именно в размножаването се състои смисълът на живота на всеки организъм и следователно, към този процес трябва да се отнасяме с дълбок трепет и уважение“.
    Урокът бе посетен от директора г-жа В. Пенчева, главен учител г-жа Д. Узова, г-жа  Т. Андреева, г-жа Д. Дамянова, г-жа Р. Симеонова, г-жа Д. Кирова и г-жа  Н. Демирева.

Открит урок по Английски урок в 6.а клас
Влaдимира Вълева


        На 21.04.2016 г. г-жа Вълева проведе открит урок в 6.а клас по Английски език  на тема „Употреба на определителен и неопределителен член”. В подходящи задачи учениците свързват правилата за употреба на определителен и неопределителен член  с изреченията. Чрез упражнения за четене с разбиране и  слушане с разбиране шестокласниците правилно определят кога се използва  определителен и неопределителен член в текста.

Открит урок  по математика в 5. клас
Хрисимира Великова


     На 22.04.2016 г. г-жа Великова проведе открит урок с учениците от 5.д клас  на тема „Действия с обикновени дроби – обобщение”. Много динамичен урок, с голяма плътност. Представен по интересен начин, чрез  решаване на различни типове задачи. В урока проличаха  уменията на учениците да четат и записват обикновени дроби, да ги привеждат под общ знаменател. Знаят основните свойства на дробите. Прилагат алгоритмите за действия с обикновени дроби и могат да намират неизвестно число при действията събиране, изваждане, умножение и деление на обикновени дроби.


1      2     3      4

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню