ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Открити уроци - март 2016

Открит урок по музика – Красимира Митева


   Във връзка с вътрешноквалификационната дейност в училище и обмяна на добри педагогически практики на 29.03.2016 г. г-жа Кр. Митева проведе открит урок по музика с учениците от 3.А клас на тема „Пролет. Композиторът Красимир Милетков”.
  Един урок с отлична предварителна подготовка.  Наблюдаваха се различни дейности: съставяне на колекция от песни на Кр. Милетков; театрализиране на песента „Жаба-жабурана”- подбор на звукоподражания; дискусия за изразните средства в инструменталната музика.
 Третокласниците пяха, свириха на музикални инструменти, слушаха музика, съчиняваха мелодия, драматизираха песен. Всички тези дейности ги мотивираха за работа и часът за тях беше много интересен и премина неусетно.
 Гости на урока бяха много учители и възпитатели от училище, които благодариха на г-жа Митева за интересния урок.

Открит урок по Физическо възпитание и спорт – А. Янакиева


    На 18.03.2016 г. г-жа А. Янакиева представи открит урок по ФВС на тема „Баскетбол” с учениците от 6.В клас.  В урока се наблюдаваха упражнения и задачи за усъвършенстване ловене и подаване на топката в движение. Затвърдява се дрибъл-стрелба в движение, изпълнение на наказателни уреди и учебна игра. Чрез тези задачи се развиват физическите качества бързина и сила. Постепенно се усъвършенства двигателната култура у учениците. Развива се физическата им дееспособност и се формират морално-волеви качества.

Открит урок в Час на класа – Д. Дамянова


    На 16.03.2016 г.в Час на класа в 7.Б клас г-жа Д. Дамянова представи открит урок на тема „Какъв искам да стана?”.
   В часа се наблюдава основно групова работа.  В предварителна подготовка групите са направили проучване на различни видове професии, висши учебни заведения в България и възможностите за кандидатстване. Учениците представиха пред своите съученици какви са техните мечти и защо препоръчват съответната професия.
  На подходящи презентации седмокласниците  представиха професията на лекаря, архитекта, адвоката, компютърни специалисти и др.
 Чрез така представения урок се осъществява професионално ориентиране на учениците, какъв да бъде изборът им на бъдеща професия.
 В урока се наблюдава екипна работа, взаимопомощ и добри взаимоотношения между учениците. Развиват се и комуникативните им умения.
 Гости на урока бяха учители от различните методични обединения в училище, които поздравиха групите ученици работили по темата и класния ръководител г-жа Д. Дамянова.

Открит урок  по музика -  Т. Стоянов
Тема: Музикално-сценични жанрове - 7. клас


     На 14.03.2016 г. се проведе открит урок по музика в седми клас на тема „Музикално-сценични жанрове /романтизъм/”. Под ръководството на г-н   Т. Стоянов учениците се запознаха с музикално-сценичните жанрове опера, балет, оперета през епохата на романтизма. Представиха се композиторите по времето на Романтизма и техните известни музикални произведения.  При слушане на музика  седмокласниците се научават да разпознават описаните жанрове  и произведения  и техните автори.  Така придобиват знания за главните структурни компоненти в сценичната музика. Постепенно те  натрупват  слухов опит за ориентиране в жанровото многообразие в музиката.  На урока присъстваха  учители  от различните методични обединения в училище.
Жената майка, любима и общественик
14.03.2016 г.- СИП история- Р. Илчева


   На 14.03.2016 г. в кабинета по история се проведе открито занятие на тема „Жената майка, любима и общественик” с учениците от  свободно избираема подготовка по история в  шести клас.
   Чрез силата на словото и изкуството учениците  усетиха  важната роля, която природата и обществото са определили на жената.
Тя е тази, която дава живот и бди над него, съхранява вярата и крепи надеждата.
   Темата беше разгледана в три аспекта :

  •    Великите  жени в историята;

  •    Силата да бъдеш жена;

  •    Жената – майка.

   Майка, любима, съпруга, приятел и добър професионалист - многолика е нейната същност и всяко едно от тези лица изисква отговорност, сила, себераздаване.
   Всичко това се представи чрез подходяща презентация, рецитал, драматизация,  работа с произведения на изобразителното изкуство и музиката. Шестокласниците представиха лични творби -  есета по темата, които завладяха публиката със своята емоционалност. Учениците по интересен  и вълнуващ начин представиха ролята на жената като майка, любима и общественик. Гости на занятието бяха много учители и родители, които изказаха своята благодарност към г-жа Р. Илчева.

Открит урок  по Български език и литература – 5. Клас


    На 10.03.2016 г. г-н  Огнян Тодоров проведе открит урок по Български език и литература на тема „Второстепенни части на изречението. Обстоятелствено пояснение” с учениците от 5.Б клас.
  Чрез урока се представи мястото на обстоятелственото пояснение сред останалите второстепенни части в изречението. Изясниха се същността и видовете  обстоятелствено пояснение. В урока това основно се извършва от учениците, чрез различни примери-изречения. Учениците умеят да работят самостоятелно. Използват се упражненията от електронния урок по темата. Наблюдава се постепенно увеличаване трудността на задачите. Урокът завърши с обобщение и затвърдяване на знанията на учениците.
  Чрез урока у петокласниците постепенно се изграждат умения за правилна употреба и откриване на обстоятелственото пояснение в реална езикова практика.

1      2     3      4

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню