ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Начален етап

Учители

Красимира Митева
Класен ръководител на 1
"а" клас
Магистър по НУП

E-mail: krasimira_miteva1965@abv.bg

Янка Кириловa
Класен ръководител на 1 "б" клас
Магистър по ПНУП,
V ПКС
E-mail: ianka2002@abv.bg

Eлена Миткова
Класен ръководител на 1 "в" клас
Магистър по ПНУП
E-mail:
elena.mitkova@abv.bg

Бояна Петкова
Класен ръководител на 2 "а" клас

Магистър по НУП, II ПКС
E-mail: boyana.p@abv.bg

Руска Симеонова
Класен ръководител на 2 "б" клас

Магистър по НУП, II ПКС
E-mail: ruslana_1963@abv.bg

Даниела Кирова
Класен ръководител на 2 "в" клас
Магистър по НУП,
II ПКС
E-mail: dandi65@abv.bg

Катя Луланска
Класен ръководител на 3 "а" клас
Магистър по НУП,
информационни технологии,
II ПКС
E-mail: katya_lu@abv.bg

Петя Дунчева
Кл. ръководител на 3 "б" клас,
Магистър по НУП, Магистър по
информационни технологии,
I ПКС
E-mail:
duncheva.p@gmail.com
Web site: http://bklass.seliminski.com

Яна Кокошарова
Кл. ръководител на 3 "в" клас,
Магистър по НУП,
II ПКС
E-mail: qik@abv.bg

Мариана Недева
Класен ръководител на 4  "а" клас
Магистър по НУП

E-mail: nedeva_1963@abv.bg

Станимира Фандъкова
Класен ръководител на 4 "б" клас
Магистър по НУП,
английски език

E-mail: mira.fandakova@abv.bg

Николина Демирева
Класен ръководител на 4 "в" клас
Магистър по НУП

E-mail: nikolina_demireva@abv.bg

 

Мирослава Митева-Тенева
Бакалавър по ПНУП, Магистър по Педагогика, организация и управление на образованието, Учител ПИГ
E-mail: mirka78@abv.bg

Гергана Василева
Магистър по ПНУП,
Учител ПИГ

E-mail: vasilevagergana22@abv.bg

Десислава Парушева
Магистър Начална училищна педагогика,
Магистър - Балканистика, Учител ПИГ
Докторант - Теория на възпитанието и дидактика
E-mail: d.parusheva@abv.bg

Миглена Тодорова
Учител ПИГ, Магистър ПНУП,

E-mail:

Росина Апостолова
Магистър по ПНУП,
Учител ПИГ

E-mail: rosina_sl@abv.bg

Анна Илиева
Магистър по
начална училищна педагогика,  
II ПКС
Учител ПИГ
E-mail: annilieva@abv.bg

Женя Незами
Магистър по начална училищна педагогика, английски език, E-mail: zhenianezami@abv.bg

Назад към съдържанието | Назад към главното меню