ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Еразъм+ КД1 - 2017 г.

Еразъм+ > KД1

Проект "Повишаване качеството на обучение и мотивация за учене с цел плавен преход между начален и прогимназиален етап на образование"


Отчет на проектаПриключване на проекта

ОУ “Д-р Иван Селимински” приключи своята работа по Проект по КД1 на Европейска програма "Еразъм+” на тема: "Модерно образование, ориентирано към личността на ученика - интереси, потребности, заложби".
Проектът е на стойност 12, 105 евро и е съфинансиран от ЦРЧР в качеството си на Национална агенция към ЕК на ЕС.
В рамките на една година бяха реализирани четири мобилности в Италия, Ирландия и Германия.
Учител по английски език участва в двуседмичен обучителен курс в "Алфа Колидж", Дъблин на тема „Технологии в класната стая“.
Учителката по немски език освежи своите знания в курс на тема "Език и практическа методология на немски език" в институт „Хоризонте“, Германия.
Помощник-директорът участва в едноседмичен курс на тема “Креативност в обучението на подрастващите", проведен в гр. Болоня, Италия, а психологът на училището бе впечатлен от организаията на провеждане и темите за разискване в обучителен курс на тема "Управление на конфликти и емоционална грамотност" във Флоренция, Италия.
В рамките на Проекта бяха реализирани открити уроци по различни учебни дисциплини, проекто-базирани уроци, състезания и олимпиади, благотворителни инициативи, сценично-музикални тържества.
Целта, която ни водеше в тази посока, е все по-висок процент ученици да бъдат мотивирани да учат, да изпитват потребността да бъдат по-информирани, да разкриват и реализират своя талант, да търсят ценното и стойностното във взаимоотношенията си.

Убедени сме, че в основата на този процес са базисните компетентности и постоянната продължаваща квалификация на учителите. Водещата цел е дълбоко осъзната от нас - да се повиши качеството на обучение чрез иновативни техники и практики, прилагайки интерактивни методи на обучение и ИКТ в клас; все повече ученици да бъдат мотивирани да изразят своите интереси, потребности, талант.  

Назад към съдържанието | Назад към главното меню