ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Еднодневна екскурзия - Нова Загора - Караново - Дядово

Еднодневна екскурзия
до исторически забележителности около гр. Нова Загора

с ученици от пети и шести клас,
обучаващи се в СИП по история и цивилизация
през учебната 2013-2014 година.

       На 12 октомври 2013 година  учениците от пети и шести клас посетиха  гр. Нова Загора, село Дядово и село Караново.  Разгледаха с интерес  една от най-богатите на праисторически и антични находки експозиция в исторически музей на град Нова Загора. Предизвика интерес селищната могила в село Дядово с възстановената първобитна къща и грънчарско колело. Екскурзоводът Татяна Кънчева обясни, че това е една от най-големите могили от този тип в източна Европа и е наречена „Тракийската Троя”, заради  уникална система от ровове от средната бронзова епоха. Децата бяха впечатлени  от посещението на Карановската селищна могила, включена в Стоте национални туристически обекта и  от погребалната могила в източния край на селото. Очароваха се от изцяло запазената тракийска колесница от I в.сл.Хр. със скелети на два впрегнати коня и до тях скелетът на вярното куче на знатен тракиец.
   Впечатленията си отразиха в съчинения на тема „По следите на нашите прадшественици - траките в Сливенския край“.

Исторически музей в Нова Загора

В историческия музей в Нова Загора

Беседа в Историческия музей в Нова Загора

В историческия музей в Нова Загора

Карановска селищна могила

Погребална могила в Караново

Първобитна къща в с. Дядово

На крепостната стена в с. Дядово

 

Първобитно грънчарско колело

1      2     3      4

Назад към съдържанието | Назад към главното меню