ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Еразъм+ КД1

Училището > Проекти

Проект "Повишаване качеството на обучение и мотивация за учене с цел плавен преход между начален и прогимназиален етап на образование"


Отчет на проекта


Назад към съдържанието | Назад към главното меню