ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Документи

Училището

Нормативни документи в системата на народната просвета

Закон за предучилищното и училищно образованиеЗакон за закрила на детето

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО за следващите 4 години и план за действие и финансиране

ПРАВИЛНИК
за дейността на училището - учебна 2018/2019 година


ГОДИШЕН ПЛАН
на училището - 2018/2019 г.


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ на ранно напускане и отпадане от училище


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител при отсъствие на ученик

EТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

Училищен учебен план

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2012 г. на ОУ  "Д-р Иван Селимински"- град Сливен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ  "Д-р Иван Селимински" - град Сливен към IV тримесечие 2012 г.

***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ  "Д-р Иван Селимински" - град Сливен към I тримесечие на 2013 г.

***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за трето тримесечие - до 30.09.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие - до 31.12.2014 г.

***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 1.01. до 30.09.2015 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

***

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 30.06.2017 г.


Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 31.12.2017 г.


***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 30.09.2018 г.Назад към съдържанието | Назад към главното меню