ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Cambridge

Присъединяване на ОУ "Д-р Иван Селимински" към Асоциацията на Cambridge училищата в България

На 26.02.2008 г.  в Британски съвет - София, след предварително проучване на училището и преподавателите ни по английски език, получихме покана за присъединяване към Асоциацията на Cambridge училищата в България.

Предложението бе гласувано на педагогически съвет през месец март и през месец април г-жа Женя Незами представи III ОУ "Д-р Иван Селимински" на конференция на Асоциацията.
През месец май 2008, на срещи с родителите на бъдещите тогава I-ви и V-ти класове, беше разяснена програмата, целите и предимствата. Идеята бе приета от родителите.
През месец септември 2008 беше направена първата поръчка на учебници и оттогава успешно работим в сътрудничество с Асоциацията. През месец април тази година Г-жа Емилия Йорданова и Г-жа Женя Незами отново бяха поканени на годишната конференция на Асоциацията, където официално бяха наградени победителите от Националната олимпиада по английски език, представена бе новата програма за обучение "English in Mind", като същевременно отново бяха проведени разговори, засягащи бъдещото ни членство.
        През м. юни 2009, на заседание на Управителния съвет  на Асоциацията ( оето се провежда веднъж годишно), официално сме приети и признати за членове на Асоциацията  на Cambridge училищата в България с необходимите документи и материали за легитимация.
През 2009 / 2010 учебна година в нашето училище по програмата на Cambridge University Press  се обучават ученици от I, II, V, VI класове, с тенденция броят на паралелките да се увеличава с всяка следваща година.
         
Предимства за учениците:


1. Ранно сертифициране с документи на Cambridge University.

2. Участие в национални и международни състезания в рамките на Асоциацията.

3. Провеждане на място на изпит за придобиване на съответния за нивото им Cambridge Certificate, ако групата надвишава 9 ученика.

4. Преподаването в училището се води от непрекъснато квалифициращи се учители, посещаващи ежемесечни семинари,  актуални форуми, които предоставят материали и насоки за преподаване в крак със съвременните тенденции и изисквания на европейското образование.

5. Ежегодно награждаване на отличилите се ученици на национална конференция, в присъствието на представители от училища, членове на Асоциацията на Cambridge училищата от цяла България.


Емилия Йорданова

Асоциация на Кеймбридж училищата в България
Cambridge Schools Association in Bulgaria

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България започва своето съществуване през есента на 2005 година като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език. Тогава училищата-членове наброяват 6. През следващите две години Асоциацията добива популярност и през 2006 броят на членовете нараства на 26. Към днешна дата в Асоциацията членуват 53 от най-добрите училища в България.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню